De praktijk: EPP kind & jeugd

EPP Kind en Jeugd is een groepspraktijk voor psychologische hulpverlening van kinderen en jongvolwassenen tot en met 21 jaar. EPP Kind en Jeugd is een zusje van de Ermelosche Psychologen Praktijk, opgericht omdat er steeds meer vragen van kinderen op ons af komen. EPP Kind en Jeugd behandelt zoveel mogelijk in de context van het (gezins-) systeem en de directe omgeving van het dagelijks functioneren van kinderen. Er wordt intensief samengewerkt met de Ermelosche Psychologen Praktijk.

Helaas is de toestroom van nieuwe kinderen zo groot dat wij genoodzaakt zijn om met een wachtlijst te werken (zie wachttijden). Ondanks het feit dat wij 2 nieuwe collega's hebben aangenomen. Vanaf 2018 vergoeden de omliggende gemeentes alles en hebben wij niet meer met budgetplafonds te maken. We doen ons best om ons team zoveel mogelijk uit te breiden. Om lange wachtlijsten voor te blijven en te voorkomen dat kinderen in nood moeten wachten.

Er is geen wachtlijst na de intake, tot de behandeling.
 


werkwijze

Ouders kunnen een kind aanmelden na een verwijzing door huisarts, specialist of Jeugdzorg. Wij maken dan zo spoedig mogelijk een eerste afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten en de hulpvraag. Daarna volgt een voorstel tot behandeling, tot nader psychologisch onderzoek of tot verwijzing naar een beter passende hulpverleningsaanbod. In het geval van scheiding en gedeeld ouderlijk gezag wordt tot de leeftijd van 16 jaar aan beide ouders gevraagd om een toestemmingsverklaring voor onderzoek of behandeling. Binnen de praktijk bieden wij gesprekstherapie, speltherapie, individuele en groepstherapie, gezinstherapie, ouderbegeleiding, psycho-educatie en begeleiding (ADHD en autisme spectrumstoornissen en trauma-behandeling (EMDR) aan. Er wordt gewerkt volgens het principe zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig. Hierbij zijn de principes van het probleemoplossingsgericht werken, de cognitieve gedragstherapie en de hechtingstheorie leidend.

 

 

Privacy statementkosten en vergoeding

De jeugdzorg tot 18 jaar wordt in principe vergoed door uw gemeente.

Wij hebben een contract met de gemeentes van de Noord-Veluwe, te weten: Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Oldebroek, Elburg en Zeewolde.

Ook met de regio van de Foodvalley hebben wij een contract. Hieronder vallen de gemeentes Nijkerk, Barneveld, Veenendaal, Scherpenzeel, Ede, Renswoude en Rhenen.

Sinds 2018 hebben wij ook een contract met de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe. Hieronder vallen de gemeentes Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zuthpen

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld, of waarbij cliënten niet verschijnen zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij ouders in rekening te brengen. De gemeente vergoedt dit niet. 

 

 

 

 redenen

 • angstklachten
 • trauma
 • hoofdpijn
 • depressie
 • dwanggedachten
 • somberheid
 • rouw
 • ziekte
 • adhd
 • apathie
 • sociale omgang
 • buikpijn
 • vermoeidheid
 • schoolweigering
 • agressief
 • opstandig
 • verlies
 • scheiding
 • autismemedewerkers

Popke Harder
Psychotherapeut/ GZ-psycholoog
Teamleider kind en jeugd/MT
Trijnie Beens
Psychotherapeut/ GZ psycholoog
Praktijkopleider
Ellen Postma
Psychotherapeut
Josephine Kloosterman
psychotherapeut
Femke Lunter
Orthopedagoog io tot GZ-psycholoog
Suzanne Savenije
orthopedagoog, io tot GZ-psycholoog
Cindy Lammers
SPV
Lianne Bakker
Orthopedagoog io tot gedragstherapeut
Gepke Danhof
Psychologisch assistent
Steven Schothans
Psychodiagnostisch medewerker
Heidi Koelewijn
Secretaresse kind en jeugd
Esther Borst
Secretaresse & Backoffice medewerker
Teunie van Zelderen
Administratief/ financieel medewerker
Lees meer over onze medewerkers