Medewerkers

Renske heeft in 2009 de Ermelosche Psychologen Praktijk opgericht. Inmiddels heeft ze een heel team van specialisten en enthousiaste hulpverleners om zich heen verzameld die mee helpen de missie van de praktijk waar te maken. Renske onderhoudt de contacten buiten de praktijk, met verwijzers, de gemeente, zorgverzekeraars en verzorgt verder de contractering. Budgetbeheer en wachtlijstbeheer vragen steeds meer aandacht. Inmiddels helpt Menno Pelkmans meer en meer om deze taken goed uit te voeren. Renske doet als behandelaar individuele behandelingen, relatietherapie en groepsbehandelingen, naast het managen van de praktijk als praktijkhouder.

Voorheen werkte Renske van 2001 tot 2005 in de ouderenpsychiatrie als behandelaar en teamleider. Daarna is ze de GZ-opleiding gaan doen en leerde ze verschillende therapieen kennen en toepassen. Na de GZ-opleiding heeft ze 3 jaar bij SPELHarderwijk gewerkt in de eerstelijn. Daar maakte zij kennis met de vrijgevestigde sector en ontwikkelde ze haar plannen voor een grotere praktijk met eerste en tweedelijnsbehandelingen, inclusief een aanbod voor diagnostiek. In 2014 heeft Renske naast de praktijk voor volwassenen ook een praktijk voor kinderen opgericht.

Marijke heeft jarenlange ervaring in de tweedelijns oftewel specialistische GGZ. Ze doet zowel individuele- als echtpaartherapie als groepstherapie. Voorheen werkte ze 24 jaar op Meerkanten op verschillende afdelingen, met zowel volwassenen als ouderen. Naast het werk als therapeut heeft ze ook al jaren een belangrijke rol gespeeld in het opleiden van nieuwe collega’s’. Ze is verder teamleider geweest en adviseur voor het management. Binnnen de Ermelosche Psychologenpraktijk is zij sinds 2011 hoofdbehandelaar en teamleider van het specialistisch team. In de loop van de jaren heeft ze een uitgebreid netwerk van verwijzers om zich heen verzameld. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol bij nieuwe ontwikkelingen binnen de praktijk, welke zij met een kritische en verhelderende blik volgt.

Menno Pelkmans werkt binnen EPP zowel als therapeut als binnen het management.

Menno heeft in januari 2015 heeft zijn opleiding tot Psychotherapeut afgerond. Daarnaast is hij geschoold in EMDR, schematherapie, psychodrama, mindfulness en oplossingsgerichte therapie. Graag spant hij zich in, om samen met cliënten de klachten direct aan te pakken waar het kan, en om landuriger “mee te reizen “ waar dat nodig is. Zijn werkwijze kenmerkt zich over het algemeen door geduld, betrokkenheid, openheid en humor. Clienten kunnen bij hem terecht voor individuele behandelingen voor klachten welke een klachtgerichte of een meer persoongerichte benadering vragen. Zijn eerste baan was in de reïntegratiesector. Hier werkte hij met cliënten die door onbegrepen lichamelijke klachten als whiplash, RSI, rugklachten, nekklachten, chronische vermoeidheid of door een burn-out, langdurig in de ziektewet terecht kwamen. Vervolgens heeft hij bij GGZ-centraal gewerkt (voorheen GGZ Meerkanten) met ouderen die kampten met ernstige psychiatrische klachten. Hierna heeft hij met veel plezier zes jaar lang gewerkt in gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein, bij psychologenpraktijk Nieuwegein. Hier werkte hij met cliënten die een overwegend klachtgerichte behandeling behoefden. Van 2012 tot 2015 werkte hij daarnaast bij GGZ instelling PsyMens, waar hij cliënten behandelde vanuit een persoonsgerichte benadering.

Popke Harder is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog, studierichting kind- en jeugd aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is geregistreerd gz-psycholoog kind- en jeugd en psychotherapeut. Hij startte zijn carrière als diagnostisch onderzoeker en behandelaar binnen een kinder- en jeugd behandelhuis te Groningen en de daaraan verbonden cluster IV school. Vervolgens werkte hij 20 jaar in de diagnostiek en behandeling van licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen, opgenomen bij Groot Emaus te Ermelo. Hier was zijn expertise neuropsychologie. Vanuit die hoedanigheid was hij ook betrokken bij beleidsontwikkeling en werd hij ingezet als specialistisch consulent, o.a. bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) voor jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Naast zijn werkzaamheden bij Groot Emaus is hij de laatste 10 jaar werkzaam geweest bij de GGZ, afdeling kind en jeugd te Ede (Pro Persona) en Zwolle (Accare). Hier voltooide hij de opleiding tot kinder- en jeugd psychotherapeut, met als specialisatie systeemgericht werken. Naast deze werkzaamheden is hij werkzaam als supervisor diagnostiek binnen de opleiding tot gz-psycholoog (SPON Nijmegen), consulent van het CCE en docent aan het landelijk kenniscentrum LVB. Binnen de EPP werkt hij als (hoofd-)behandelaar in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Zijn expertise is diagnostisch onderzoek en behandeling van jongeren en hun ouders, waarbij sprake is van intensieve(gedrags-) problemen tegen de achtergrond van complexe gezinsproblematiek. Hij geeft ouderbegeleiding, gezinsbehandelingen en groepsbehandelingen voor pubers, adolescenten en jong volwassenen. In het werken met jongeren en hun gezinnen is systeemgericht werken en het betrekken van de totale ontwikkelingscontext van jongeren zijn uitgangspunt. Traumatherapie (met inbegrip van EMDR) kan onderdeel van de behandeling zijn. Lidmaatschappen en registraties:

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • BIG-registratie psychotherapeut
  • Psycholoog NIP o Lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
  • Lid van de Vereninging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Suzanne Okken is binnen de praktijk werkzaam als GZ-psycholoog. Zij is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft daarna gewerkt bij GGZ Friesland. Zij heeft ruime ervaring in het geven van psychologische behandelingen voor uiteenlopende klachten. Ze werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en werkt veel met schematherapie en EMDR. Daarnaast geeft ze een schematraining en een schemagroep, beide op basis van de schematherapie. Momenteel is ze bezig met het behalen van haar registratie voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie en is ze bijna klaar met de opleiding tot EMDR Practioner. Suzanne haalt veel voldoening uit het meedenken met mensen en het mee puzzelen om mensen verder te helpen. Het geven van groepstherapie, dat vind ze echt leuk om te doen. Dat geeft een aangename afwisseling in het werk.

Hilde Diteweg is binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk werkzaam als GZ-psycholoog. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht binnen de richting klinische psychologie en heeft daarna een aantal jaren gewerkt bij twee verschillende instellingen gericht op uiteenlopende klachten zoals burn-out, angststoornissen, depressieve stoornissen en als specialisatie relatietherapie, seksuologie en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de praktijk geeft zij individuele behandeling vanuit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Verder geeft zij relatietherapie op basis van de principes van emotion focused therapy, twee schemagroepen op basis van schematherapie en een jongvolwassenegroep. Binnen de behandeling heeft zij oog voor de relatie tussen heden (klachten, persoonlijkheidskenmerken) en verleden.

Yolanda te Riele is psychiater en psychotherapeut. Sinds 2012 werkt ze binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk, in eerste instantie vooral voor medicatiecontacten. Sindsdien zijn het aantal verwijzingen naar intensievere vormen van behandelingen fors afgenomen. Wat feitelijk betekent dat EPP sindsdien zelf zwaardere behandelingen aan kan. Sinds februari 2015 werkte Yolanda 3 dagen binnen EPP, sinds 2017 4 dagen, niet alleen als psychiater nu, maar ook als psychotherapeut. Dus naast medicamenteuze therapie ook psychotherapie. Yolanda is opgeleid in de gedragstherapie en gespecialiseerd in traumabehandeling middels EMDR. Daarnaast is zij gecertificeerd als therapeut in de dialectische gedragstherapie. Haar ervaring in de psychiatrie gaat terug tot 1991. In 1998 is zij geregistreerd als psychiater-psychotherapeut. Bij de Nederlandse Verenging voor Psychiatrie is zij BIG geregistreerd onder het nummer 49023482101. Haar professionele ervaring strekt zich uit van PAAZ-psychiatrie tot ambulante psychiatrie en chronische psychiatrie.

Sind

Maartje Agterberg is afgestudeerd in de Klinische Neuropsychologie met verdieping kind- en jeugd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is geregistreerd gz-psycholoog (kinder-& jeugd) en aspirant cognitief gedragstherapeut. Voorheen werkte zij binnen verschillende poliklinische en klinische kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van het Erasmus MC-Sophia, het UMC en Karakter. Binnen het UMC was zij daarnaast verbonden aan de prof. Fritz Redlschool, een cluster IV school, als ambulant begeleider voor kinderen en jongeren met een behandelrelatie binnen het UMC. Naast haar werkzaamheden bij de EPP is zij werkzaam als jaargroepopleider en docent binnen de opleiding tot GZ-psycholoog K&J bij de RINO Groep Utrecht. Ook geeft zij supervisie op het gebied van de neuropsychologie. Binnen de EPP doet Maartje diagnostisch onderzoek met als expertise neuropsychologisch onderzoek en geeft zij cognitieve gedragstherapeutische behandelingen aan kinderen en jongeren. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding en groepsbehandelingen. Zij heeft veel affiniteit met het onderwijs en werkt nauw samen met scholen zowel in het diagnostisch traject, als in het behandeltraject. Lidmaatschappen en registraties:

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
  • Psycholoog NIP
  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN)
  • Aspirant lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
  • Lid van de NVGzP
Ellen Postma heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft zij aan de RINO te Utrecht de 4-jarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut BIG voltooid met als accent integratieve psychotherapie. Verder heeft Ellen de basiscursus tot EMDR-therapeut afgerond en zal zij op korte termijn de vervolgcursus afronden.
Ellen startte haar loopbaan bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Lelystad waarbij de nadruk van het werk lag bij de forensische jeugdpsychiatrie en de jongeren met forse gedragsproblemen, hechting- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierna werkte Ellen van 2009 tot 2017 in de kinder- en jeugdpsychiatrie van een grote GGZ-instelling in Ermelo, waarbinnen zij gewerkt heeft met verschillende leeftijdscategorieën van infants (0-6) tot jongvolwassenen en onderdeel was van de fusiecommissie en opleidingscommissie voor praktijkopleidingen. Verder is zij naast deze werkzaamheden van 2015 tot 2017 als zelfstandige werkzaam geweest binnen een kleinere psychotherapie praktijk in Barneveld. Ellen heeft vervolgens bewust de overstap gemaakt naar een kleinere instelling als EPP.

Pietie Grosman, Office Manager
Pietie is sinds 1 november 2011 met heel veel plezier werkzaam bij de praktijk . Zij doet alle voorkomende werkzaamheden op het secretariaat en heeft een coordinerende rol als spin in het web. Ze heeft veel ervaring op het administratieve gebied. Ze doet naast de planning, agendabeheer, notuleren en de telefoon ook de declaraties binnen de praktijk. Wanneer u vragen hebt over een rekening kunt u bij Pietie terecht. Haar gedrevenheid ligt vooral in het sociale aspect.

Jeanette van den Berg – Secretaresse
Sinds april 2013 werkzaam als secretaresse bij de EPP en EPP Kind & Jeugd. Voorheen 12 jaar werkzaam geweest als secretaresse en gastvrouw bij een vakantiecentrum voor mensen met een visuele handicap en groepen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarna 7 jaar als secretaresse bij een P&O adviesbureau. In haar werk vindt zij het belangrijk dat administratief alles op orde is en helpt ze graag haar collega’s en clienten daar waar nodig. Jeanette doet naast de secretariële werkzaamheden ook de boekhouding voor de praktijk. Verder zorgt zij dat het archief op orde blijft.

Kim is werkzaam als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Ze is in Groningen afgestudeerd in de richting klinische- en ontwikkelingspsychologie. Na haar studie heeft ze gewerkt in een eerstelijns praktijk waarin ze voornamelijk kortdurend behandelde. Vervolgens heeft ze een aantal jaren in een instelling in Utrecht gewerkt met uiteenlopende problematiek. Kim is geregistreerd cognitief gedragstherapeut en heeft een opleiding tot coach afgerond. Daarnaast is zij thuis in de basisprincipes van EMDR. Haar behandelwijze kenmerkt zich door een betrokken en oplossingsgerichte houding. Het geeft haar voldoening om samen te zoeken naar een manier waarop de cliënt weer in zijn of haar kracht kan komen.

José Keijman is GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut. Ze werkte bijna 14 jaar bij het toenmalige GGz Meerkanten in Ermelo, Harderwijk en Barneveld. Indertijd voornamelijk in de Ouderen psychiatrie en later ook met volwassenen bij de angstpoli in Barneveld.

Van 2005 tot 2014 was ze in dienst bij Propersona in Ede, als gedragstherapeut en groepstherapeut bij de Deeltijdbehandeling. De deeltijdbehandeling richtte zich op intensieve behandeling van ernstige problematiek zoals moeilijk behandelbare angst en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Na de reorganisatie bij Propersona in zorglijnen werkte ze daar bij de specialistische teams Angst en Stemming. Haar werk bestond uit zowel groepsbehandelingen als individuele protocollaire behandelingen.

In de loop van 2014 maakte ze de overstap naar het meer kortdurend en klachtgericht werken bij de Basis GGz van Indigo VeluweVallei.

Vanaf januari 2016 werkt ze 32 uur per week bij de Ermelosche psychologenpraktijk. Eigenlijk is ze al sinds 2009 verbonden aan de praktijk. Tussen 2009 en 2013 1 dag in de week als behandelaar en gaf ze supervisie behandeling aan de GZ-opleidelingen. Na 2013 bleef ze bij de praktijk supervisie geven.

José werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en is tevens geschoold in schematherapie, groepstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Bij de EPP houdt ze zich bezig met diverse groepsbehandelingen in de specialistische zorg (schematherapie) en binnen de basis GGz met individuele kortdurende klachtgerichte behandelingen.

Het opleiden van collega’s heeft haar affiniteit en heeft altijd deel uit gemaakt van haar werkzaamheden.

Registraties:

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Supervisor Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als doktersassistente in de jeugdgezondheidszorg heeft Gepke zich, uit nieuwsgierigheid naar oorzaak en gevolg van gedragsproblemen bij kinderen, omgeschoold tot psychologisch pedagogisch assistent. Ze heeft meer dan 10 jaar werkervaring opgedaan binnen de GGZ met volwassenen en kinderen. Sinds 2011 is zij werkzaam bij de Ermelosche psychologenpraktijk. De passie in haar werk bestaat uit het motiveren van mensen en kinderen om de taken binnen een psychologisch onderzoek optimaal uit te voeren voor een resultaat dat hen recht doet. Dit verworven inzicht in mogelijkheden kan hen op weg helpen te worden wie ze zijn.

Steven heeft het HBO doorlopen richting Beroepskeuze en Arbeidsvoorziening, met als specialisatie Psychodiagnostisch Werk (PDW). Ruim 20 jaar is hij werkzaam als geweest als PDW-er op de afdeling psychologisch onderzoek binnen een grote GGZ instelling. Naast het verrichten van psychologisch onderzoek bestond zijn functie ook uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en coördinerende werkzaamheden. Sinds september 2017 werkt hij met veel plezier voor EPP.