Visie: op de GGZ

Behandelinhoudelijk

EPP gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden.

Wanneer om wat voor reden dan ook het niet lukt om op 1 of meerdere van deze gebieden goed te functioneren, wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis. Wanneer de klachten hun oorsprong hebben in het verleden zal hier veel aandacht voor zijn. Maar dit wordt altijd in overleg met cliënten bepaald.

De nadruk ligt ook dan op het verbeteren van het dagelijks functioneren. Enerzijds door verwerking van trauma’s, en anderzijds door anders te leren omgaan met nare herinneringen en alles wat daar aan doet denken.

Organisatorisch

EPP gelooft dat de GGZ een verplichting heeft aan cliënten om schaarse behandelaars zoveel mogelijk in te zetten op hun kwaliteiten, namelijk kwalitatief hoogwaardige behandelingen bieden.

Daarnaast wil EPP een goede werkgever zijn en werknemers stimuleren om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. EPP hoopt ook dat werknemers elkaar scherp houden, aanvullen, helpen en een spiegel voor houden. EPP stimuleert sportieve aktiviteiten voor personeel zoals hardloopevenementen en samen tafeltennissen. Er is budget voor opleidingen en supervisies, opdat wij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in ons vak en fit genoeg om deze ook toe te passen.

Eigen initiatieven van werknemers worden toegejuicht, mits het aansluit bij de behoeftes van de praktijk en de clienten.

Wij zijn een erkend opleidingsinstituut en leiden ieder jaar mensen op tot GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Financieel

EPP gelooft dat alle werknemers voor een gezonde financiele bedrijfsvoering, naast zorg voor clienten en zichzelf, ook zorg dragen voor de inkomsten van de praktijk. Zo dragen we met z'n allen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de zorg die we leveren. Iedereen heeft hierin zijn of haar eigen bijdrage.Missie: ambitie EPP


EPP wil op korte termijn, beschikbaar zijn voor clienten in de GGZ, die kunnen profiteren van een ambulante behandeling. Hiertoe biedt EPP zowel kortdurende als langdurige gesprekstherapie en groepstherapie. Ook biedt EPP een psychiater voor farmacotherapie en farmaco-consultatie aan huisartsen.

EPP wil verder een prettige werkplek zijn waar behandelaars optimaal tot hun recht komen en hun energie volledig kunnen richten op het behandelen van hun clienten.
Daarnaast is EPP een opleidingsplaats voor de GZ-opleiding en de psychotherapie-opleiding. Er is verder een opleidingsbudget wat werknemers de gelegenheid biedt om zich bij te scholen en hun vakkennis up to date te houden.

EPP verzorgt 4 keer per jaar een refereeravond waar onderwerpen worden besproken uit de praktijk. Dit kan gaan over diagnostiek of behandelingen. Deze avonden worden verzorgd door behandelaars van EPP, in samenwerking met deskundigen of wetenschappers uit het veld. Genodigden zijn in eerste instantie medewerkers van EPP, maar ook collega therapeuten en huisartsen zijn welkom. Bij het item Nieuws zullen de referaten worden aangekondigd.

EPP wil haar verwijzers ondersteunen bij het vinden van de juiste behandeling, welke niet per definitie door EPP zelf wordt geboden. Verder wil EPP een goede overdracht en samenwerking met andere hulpverleners faciliteren. Na afloop van de behandeling verzorgt EPP een overdracht en een voorstel voor eventuele nazorg, en eventueel een advies voor de toekomst.

EPP onderhoudt contacten in het sociale netwerk en blijft op de hoogte van ontwikkelingen bij collega- praktijken en -instellingen.

EPP wil als laatste een bijdrage leveren aan het in banen leiden van de bezuinigingsrondes welke de gemeentes voor de jeugd en zorgverzekeraars voor volwassenen moeten uitvoeren.

EPP biedt een polikliniek voor volwassenen, met een steeds groter wordend aanbod.

EPP biedt een polikliniek voor jeugdigen en streeft er naar om te voorzien in het schrijnende tekort aan jeugd-GGZ in de regio Noord-Veluwe.

Specifiek voor EPP Kind en Jeugd

Kinderen moeten zo snel mogelijk gezien worden wanneer ze in nood zijn. Een kleine interventie kan soms al genoeg zijn. Vaak worden ouders maar ook school betrokken omdat zij het kind kunnen observeren en begeleiden.