Vacature GZ-psycholoog EPP kind en jeugd & vacature Lid Raad van Toezicht

Vacature GZ-psycholoog EPP kind en jeugd & vacature Lid Raad van Toezicht

Vacature GZ-psycholoog / basispsycholoog EPP Kind en Jeugd

gang epp kind en jeugd

Vanwege uitbreiding zoeken wij voor ons jeugdteam per direct een

GZ-psycholoog

(ook basispsychologen worden uitgenodigd te solliciteren.)

EPP Kind en Jeugd is een groepspraktijk voor psychologische hulpverlening van kinderen en jongvolwassenen tot en met 23 jaar met uiteenlopende psychiatrische problematiek. EPP kind en Jeugd behandelt zoveel mogelijk in de context van het (gezins-) systeem en de directe omgeving van het dagelijks functioneren van kinderen. (Neuro)psychodiagnostiek neemt binnen onze praktijk een belangrijke rol in. EPP Kind en Jeugd is een zusje van de Ermelosche Psychologen Praktijk, er is een nauwe samenwerking met de volwassen afdeling.

Jouw werkzaamheden

Je functioneert als regiebehandelaar en werkt binnen het team EPP kind en jeugd met psychotherapeuten, gz- psychologen, psychologen, orthopedagogen en psychologisch medewerkers. We zijn een erkend opleidingsinstelling voor de opleiding tot gz-psycholoog (PioG). Kennisdeling en het geven van werkbegeleiding en/of praktijkopleiding behoort tot je werkzaamheden. Wij werken samen met ketenpartners zoals GGz centraal Fornhese, Pactum, Intraverte en het onderwijs.

De GZ-psycholoog/neuropsycholoog heeft als kerntaken diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Concreet zijn de werkzaamheden als volgt:

 • je neemt deel aan het intakeproces
 • je verricht of laat specialistisch psychodiagnostisch onderzoek verrichten en superviseert dit
 • je voert adviesgesprekken met ouders, en externe professionals
 • je voert psychologische behandelingen/trainingen uit bij ouders en/of kinderen
 • je verricht administratieve taken zoals het zorgvuldig opstellen van behandelplannen, verzorgen van eindbrieven en cliëntregistratie
 • je geeft werk- en praktijkbegeleiding en/of supervisie en levert een bijdrage aan interne deskundigheidsbevordering
 • je geeft onderwijs aan GZ-opleidelingen of andere professionals
 • je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en het diagnostisch behandelbeleid

Jouw profiel

 • je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog
 • je hebt kennis en ervaring binnen werkveld en bij voorkeur ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • je kunt zelfstandig en in teamverband werken. Je bent een stressbestendig, flexibel, creatief en daadkrachtig persoon die in staat is tot zelfreflectie
 • een actieve en op ontwikkeling en vernieuwing gerichte instelling wordt op prijs gesteld

Wat kun je verwachten?

Een dynamische en uitdagende werkplek met veel ruimte voor ontwikkeling. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ (indeling in FWG 65, afhankelijk van opleiding en ervaring).

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. P. Harder, teamleider EPP kind en jeugd, te bereiken onder telefoonnummer 0341-564910 of neem contact op met popke@ermeloschepsychologenpraktijk.nl

Lid Raad van Toezicht De Ermelosche Psychologenpraktijk

Voor de versterking van de Raad van Toezicht zoekt De Ermelosche Psychologenpraktijk een derde lid Raad van Toezicht met een juridisch profiel.

Profiel
 nauwe betrokkenheid bij en/of affiniteit de zorgbranche, bij voorkeur de GGZ;
 juridische achtergrond, bij voorkeur ervaring met wet- en regelgeving in het zorgveld;
 goed inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuur;
 vermogen om de toezichthoudende rol in teamverband vorm te geven;
 in staat om de bestuurder onafhankelijk en vanuit samenhang adequaat te adviseren;
 attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder;
 bestuurlijke ervaring en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
 bij voorkeur kennis van en verankerd in het werkgebied van De Ermelosche Psychologenpraktijk.

De organisatie
De Ermelosche Psychologenpraktijk (EPP) is een moderne GGZ-instelling, erkend door het ministerie van VWS (http://www.ermeloschepsychologenpraktijk.nl/).
De EPP biedt ambulante GGZ voor alle leeftijden. Kort als het kan en zo lang als het nodig is. Daarnaast is EPP een opleidingsinstituut waar basispsychologen worden opgeleid tot GZ-psychoog en GZ-psychologen tot Psychotherapeut.
Momenteel zijn in de EPP 30 medewerkers werkzaam, die ambulante behandeling bieden aan ongeveer 800 volwassen cliënten en 200 kinderen tot en met 17 jaar. In 2019 is het streven het behandelaanbod voor met name kinderen uit te breiden.

Toezichthoudende taken
Op dit moment heeft de EPP twee leden in de Raad van Toezicht, die volgens de Governancecode 2017 onder andere toezicht houden op:
 de realisatie van de statutaire en andere (maatschappelijke) doelstellingen van de EPP;
 de financiële verslaglegging (jaarcijfers en jaarbegroting);
 personeelsbeleid en jaarplannen;
 de veiligheid en kwaliteit van zorg;
 de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 de naleving van wet- en regelgeving.

Solliciteren
Denkt u graag mee bij het vormgeven van een jonge en ambitieuze GGZ-instelling, dan kunt
u uw motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar het bestuur van EPP: mevrouw drs. Renske Kuipers: renske@ermeloschepsychologenpraktijk.nl, onder vermelding van Vacature RvT.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: mevrouw Aty de Ruiter, MSc integrated care: atyderuiter@gmail.com