De Ermelosche psychologen praktijk

De Ermelosche Psychologen Praktijk is een groepspraktijk voor psychologische hulp- en onderzoek. De klachten waar mensen zich mee melden zijn van uiteenlopende aard. Soms is er een duidelijke aanleiding en soms ook niet. U kunt zich melden op eigen initiatief of na een verwijzing van uw huisarts.

 


werkwijze

U kunt zich op eigen initiatief melden bij onze praktijk, of na een verwijzing van uw huisarts. Voor een vergoeding bij de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig. Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding maken wij een eerste afspraak voor een intake-gesprek. Gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Tijdens de intakefase onderzoeken wij uw klachten. Daarna volgt de behandeling, meestal cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert u zicht te krijgen op de rol van emoties in uw klachten. U leert vervolgens anders met uw klachten om te gaan, zodat u er minder last van heeft.

Wij vragen een actieve inzet van u, ook tussen de sessies door. Op deze manier kunt u optimaal profiteren van de behandeling. Afhankelijk van de aard van uw problematiek wordt, in overleg met u, bepaald welk type behandeling het beste bij u past. Wij doen individuele behandelingen, relatie behandelingen en groepsbehandelingen. De meeste behandelingen worden ondersteund met e-healthmodules van Therapieland. (therapieland.nl) Dit biedt u de mogelijkheid om ook tussen de sessies door aktief aan uw klachten te werken en uw behandeling te optimaliseren. Tijdens de sessies worden uw aktiviteiten op therapieland besproken. Ook kunt u met uw behandelaar tussentijds mailen via de module die u volgt van therapieland. 

In enkele gevallen zal blijken dat u meer specialistische hulp nodig heeft. In dat geval zullen wij uw huisarts adviseren over doorverwijzing naar het juiste adres. Wij hebben een breed hulpverlenersnetwerk in de regio.

 

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te optimaliseren wordt de clienttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de clienten en kunnen bijstellen waar nodig.

Gemiddeld cijfer van het afgelopen jaar: 8,5

Privacy statement

Klachtenprocedure

 


kosten en vergoeding

De eerstelijn heet nu basis GGZ. Een basistraject binnen de basis GGZ duurt maximaal 10 sessies.  Als u hiervoor verwezen bent door uw huisarts, wordt een behandeling bij EPP volledig vergoed mits u een verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar waar EPP een contract mee heeft afgesloten. De meeste koepelverzekeraars hebben met EPP een contract afgesloten (behalve koepelverzekeraars CZ en Menzis). Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis. Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars. 

De tweedelijn heet nu gespecialiseerde GGZ. Als u hiervoor verwezen bent door uw huisarts, wordt deze behandeling volledig vergoed mits u een verzekering heeft afgesloten bij een zorgverzekeraar waar EPP een contract mee heeft. De meeste koepelverzekeraars hebben met EPP een contract afgesloten (behalve koepelverzekeraars CZ en Menzis). Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis.

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door  zorgverzekeraars. Het praktijktarief is 110 euro per consult en 180 euro voor een dubbelconsult.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet. 

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met Menzis en met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraars vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraars, slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed. Wilt u zeker weten dat uw verzekeraar een contract heeft met EPP, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 


redenen

 • overspannen gevoel
 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • traumagerelateerde klachten
 • dwanggedachten of -handelingen
 • rouw
 • eetproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • burn-out
 • werkgerelateerde klachten
 • problemen in de omgang met anderen
 • relatieproblemen
 • levensfaseproblematiek
 • vermoedens van autisme of adhd
 • aanvraag van een intelligentie-onderzoek


medewerkers

Renske Kuipers
Praktijkhouder,
GZ-psycholoog
Marijke de Haan
Klinisch psycholoog
Teamleider specialistisch
Menno Pelkmans
GZ-psycholoog/ psychotherapeut/ management
Suzanne Okken
GZ-psycholoog, in opleiding tot psychotherapeut
Hilde Diteweg
GZ-psycholoog, in opleiding tot psychotherapeut
Rachaelle Hilhorst
GZ-psycholoog, in opleiding tot psychotherapeut
Marije Blonk
GZ-psycholoog en psychotherapeut
Yolanda te Riele
Psychiater
Pietie Grosman
Office-manager
Jeanette van den Berg
Secretaresse
Esther Borst
Secretaresse & Backoffice medewerker
Teunie van Zelderen
Administratief/ financieel medewerker
Jose Keijman
GZ-psycholoog
Teamleider Basis
Bente Akkerman
GZ-psycholoog
Merijn van Heumen
GZ-psycholoog
Sanne van Vliet
Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Gepke Danhof
Psychologisch assistent
Steven Schothans
Psychodiagnostisch medewerker
Ellen van Norden
Basispsycholoog in opleiding tot gedragstherapeut
Hannah van Grendel
Basispsycholoog
Daniël van Poppelen
Basispsycholoog
Wilma Kraan
GZ-psycholoog
Lees meer over onze medewerkers