ermelosche psychologenpraktijkmissie & visie

EPP gelooft dat het belangrijk is dat klachten eerst in het hier en nu worden aangepakt. Belangrijk is dat mensen zo goed mogelijk blijven functioneren in het dagelijks leven. Te denken valt aan thuis, eventueel met gezinsleden, op het werk of op school, in contact met familie en vrienden. Wanneer om wat voor reden dat ook het niet lukt om op 1 of meerdere van deze gebieden goed te functioneren wordt er soms aandacht besteed aan acceptatie van dit gemis.

Lees verder

contact en aanmelding

De praktijk is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur. Eventueel kunt u de voicemail inspreken dan wordt u, indien mogelijk dezelfde dag of een dag later teruggebeld. U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen. Wilt u bij aanmelding uw naam, adres, telefoon-nummer,geboortedatum, ziektekostenverzekering en de reden van aanmelding vermelden. Indien nodig hebben wij contact met uw verwijzer, mits u daar toestemming voor geeft.

Helaas hebben wij geen contract met CZ. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar (en verzekeringen die onder CZ vallen), slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed.

Wanneer de praktijk gesloten is (buiten kantooruren) en u wilt een hulpvegrlener spreken adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpost. Wanneer er sprake is van een crisis kunt u contact opnemen met de crisisdienst van GGZCentraal. 

In de BasisGGZ wordt kortdurend (max. 10 gesprekken incl intake), klacht- en doelgericht gewerkt. Om uw behandeling vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Op deze verwijsbrief moet een (vermoeden van) DSM-V stoornis opstaan en dat u naar de Generalistische BasisGGZ wordt verwezen

Vervolgens kunt u zich telefonisch bij ons secretariaat (tel nummer en openingstijden) aanmelden. 

In de Specialistische GGZ wordt intensiever en langduriger gewerkt dan in de BasisGGZ. Mensen komen o.a. in aanmerking voor een specialistische behandeling wanneer een klachtgerichte behandeling onvoldoende effect heeft, als klachten blijven terug komen, of bij problemen in meerdere levensgebieden. 

U kunt zich telefonisch bij ons secretariaat (tel nummer en openingstijden) aanmelden. Daarna krijgt u een telefonische pre-intake, welke binnen 2 weken gedaan wordt. In de pre-intake worden uw klachten en hulpvraag uitgevraagd, om een eerste inschatting te kunnen maken wat voor soort behandeling passend kan zijn. Zodra er bij een van onze collega’s ruimte is, wordt er contact met u opgenomen om de behandeling te starten.  

 


medewerkers

Renske Kuipers
bestuurder en GZ-psycholoog
Eef van de Vuurst
Klinisch psycholoog
Teamleider specialistisch team
Wimmie Verrips
GZ-psycholoog
teamleider jeugd
Merijn van Heumen
GZ-psycholoog
Teamleider Basisteam
Alex Boonen
Manager Zorgorganisatie
Klachtenfunctionaris
Guido Ruigrok
Psychiater
Yolanda te Riele
Psychiater
Popke Harder
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Marije Blonk
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Suzanne Okken
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Rachaelle Hilhorst
GZ-psycholoog, Psychotherapeut
Ellen Postma
Psychotherapeut
Kind en Jeugd
Hilde Diteweg
GZ-psycholoog, Psychotherapeut
Bente Akkerman
GZ-psycholoog
Nelleke Pieters
GZ-psycholoog
Betty Bruining
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Wilma Kraan
GZ-psycholoog
Marijke Vonk
psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Karin van Huffelen
GZ-psycholoog
Lianne Bakker
Orthopedagoog, in opleiding tot gedragstherapeut
Josephine Kloosterman
Psychotherapeut
Agnes Lensen
Orthopedagoog
Cindy Lammers
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Suzanne Savenije
Orthopedagoog, GZ-psycholoog
Ellen van Norden
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Linda Smit
GZ-Psycholoog
Hannah van Grendel
Psycholoog, GZ-psycholoog
Daniël van Poppelen
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Evelien Koetsier
Psycholoog
Gerdien Blok
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Saskia van der Voort
psycholoog
Sanne Schuurman
orthopedagoog
Nikkie Schouten
orthopedagoog
Ingeborg Ariens
registerpsycholoog NIP/ Kind en Jeugd
Tim Luijk
psycholoog, in opleiding tot gedragstherapeut
Gepke Danhof
Psychologisch assistent
Saskia Boeije
Psychomotore therapeut
Iris Kuivingh
psychomotore therapeut
Eva van Wijck
Secretaresse
Ingrid van Oostrom
Secretaresse
Simone Venus
Secretaresse Kind en Jeugd
Esther Borst
Secretaresse
Backoffice medewerker
Teunie van Zelderen
Administratief
Financieel medewerker
Jeanette van den Berg
Secretaresse
Pietie Grosman
secretaresse
Joeri Dijkstra
Stagiair Finance & Control
Sem Nijhof
Stagiaire psychologie
Aty de Ruiter
Voorzitter Raad van Toezicht
Peter Collignon
Raad van Toezicht
econoom/ jurist
Annemieke Beugeling
RvT-lid
Lees meer over onze medewerkers