Groepen


Autonomiegroep

De autonomiegroep is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun eigen wensen en grenzen aan te geven. Door voortdurend gericht te zijn op wat de omgeving verwacht, kunt u in conflict komen met uzelf en uw onafhankelijkheid verliezen.

In deze groep leert u uw eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. U leert beter een balans te vinden tussen uw eigen wensen en de verwachtingen van uw omgeving. U ervaart welke mogelijkheden er zijn om zelf verandering in een situatie aan te brengen en te vertrouwen op uw eigen oordeel. Het streven is om meer inzicht te ontwikkelen in uzelf en te oefenen in de groep en daarnaast natuurlijk in de praktijk. Soms wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat nadrukkelijk centraal.

Vooraf aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van een behandeling in groepsverband is dat u herkenning vindt in de andere deelnemers, waardoor u waardevolle en soms verrassende dingen over uzelf kunt leren. U ontdekt niet de enige te zijn met uw probleem en u gaat uw eigen gevoelens en reacties beter begrijpen. Daarnaast helpen de deelnemers elkaar bij het verwezenlijken van hun doelen. Er wordt veel met rollenspelen gewerkt.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.
 •  Door wie: Renske Kuipers en Marijke de Haan
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats (niet in schoolvakanties).
 •  Hoe vaak: 15 bijeenkomsten van 1,5 uur.
 •  Aanvangsdatum:
 •  Tijdstip: Maandagavond van 19.30 tot 21.00.

Voor meer informatie over o.a. routebeschrijving zie onze folder en/of website

Jongvolwassenengroep

De tijd naar volwassenheid is de tijd waarin je vaak de overgang maakt van thuis wonen naar op eigen benen staan, van school naar werken of studeren. Het is ook de tijd van vrienden maken die je hele leven bij je blijven.

In deze jongvolwassenengroep komen we bij elkaar om stil te staan bij vragen die jou bezig houden en dingen waar je mee worstelt. De groep is bedoeld voor jongeren van 17 tot 25 jaar. In deze groep leer je je zelfredzaamheid en weerbaarheid te ontwikkelen in het proces van volwassen worden. Er wordt aandacht besteed aan het oplossen van diverse problemen in het dagelijks leven en bijvoorbeeld: uit huis gaan, zelfstandig wonen, ontdekken van de eigen identiteit, sociale contacten, begin van baan of studie, ouders en sociale situaties. In deze groep kun je je eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. Dit geeft de mogelijkheid een balans te vinden tussen enerzijds je eigen wensen en anderzijds de verwachtingen van je omgeving. Waar nodig wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat centraal.

Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor adolescenten van 17 tot 25 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Aanvangsdatum: Bel ons voor actuele informatie
 •  Tijdstip: Wekelijks op maandag van 16.00 uur tot 17.30 uur

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.

Schemagroep

Wat is Schematherapie

Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het veranderen van hardnekkige gedragspatronen. De therapie is ontwikkeld voor mensen die ervaren dat ze  in hun dagelijks leven steeds tegen hardnekkige patronen aanlopen die ze in moeilijkheden brengen of klachten veroorzaken en die moeilijk te veranderen blijken te zijn. Vaste patronen in gedrag, denken en voelen liggen verankerd in vaste overtuigingen/ opvattingen over jezelf en over anderen die geleidelijk ontstaan en versterkt zijn in de ontwikkelingsgeschiedenis.

Deze patronen vormen een belemmering in relatie tot anderen, in opleiding of in werk, waardoor psychische klachten ontstaan zoals stemmigs- en angstklachten. Het kan ook zijn dat een klachtgerichte behandeling vast loopt op deze onderliggende patronen in denken, voelen en gedrag. Schematherapie leert cliënten om de oorsprong van de patronen te achterhalen en te begrijpen en de invloed op het dagelijks leven te onderzoeken. Het doel van schema therapie is om meer greep te krijgen op deze patronen en ze te veranderen zodat men zich uiteindelijk beter gaat voelen.

 

Aanbod Schematherapiegroepen

Wij behandelen mensen die geïndiceerd zijn voor Schematherapie bij voorkeur in een  groep. Juist omdat  veel van de problemen waar men tegen aanloopt, zich voordoen in contact met anderen. In de groep wordt gewerkt volgens  het SchemaModimodel van Farell & Shaw. Hierbij horen cognitieve, gedragsmatige en vooral  ervaringsgerichte technieken. De groepen bestaan uit maximaal 8 á 9 cliënten en 2 vaste therapeuten. De groep is gesloten, wat betekent dat het een vaste groep is en men zich voor langere tijd aan de groep verbindt. Er komen gedurende de looptijd geen nieuwe cliënten bij. De looptijd van de groep is 12 maanden. Het kan zijn dat er een stop van 2 á 3 weken is in de vakantieperiode.

Indicatiestelling

Omdat men zich voor een jaar moet verbinden aan de groep en we willen voorkomen dat mensen tussentijds afhaken, is er een zorgvuldige indicatieprocedure. Het is de bedoeling dat bij voldoende deelnemers, ongeveer elk kwartaal een groep start. Na aanmelding volgt een intake bij 1 van de therapeuten. Als uit de intake blijkt dat Schemagroepstherapie passend zou kunnen zijn wordt de indicatieprocedure gestart. Een verkort Psychologisch onderzoek maakt deel uit van de indicatiestelling.

De onderstaande link leidt naar een artikel over Schematherapie leidt naar een artikel dat leuk is om te lezen.

https://www.schematherapie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Gieles-J.-Psychologie-Magazine-12-12-schematherapie.pdf

 

Verdere informatie kunt u lezen op de website: www.schematherapie.nl

 

Groepsaanbod Schematherapie

Dit aanbod is onder voorbehoud want er moeten voldoende deelnemers zijn om een groep te kunnen starten. Bij onvoldoende deelnemers wordt  de groep uitgesteld tot de groep vol is.

Augustus 2018

Therapeuten: Menno Pelkmans en Marije  Blonk

Dag en tijd : Vrijdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur

Doelgroep: Volwassenen

 

Oktober 2018

Therapeuten:  José Keijman en Marijke de Haan

Dag en tijd: Maandagavond 18.00 – 19.30 uur

Doelgroep: Volwassenen

 

Mei 2019

Therapeuten: Marijke de Haan en Hilde Diteweg

Dag en Tijd: Dinsdagavond 15.30 – 17.00 uur

Doelgroep: Volwassenen

Schemagroep jongvolwassenen

Alle jongvolwassenen krijgen te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingstaken, bijvoorbeeld gaan studeren, een beroep kiezen, loskomen van ouders/thuis, zelfstandig worden en/of het aangaan van intieme relaties. Dit gaat met vallen en opstaan en wordt ook mede bepaald door wat je al mee hebt gemaakt in je leven. Deze ervaringen bepalen hoe je naar jezelf, de wereld en anderen kijkt en hoe je hiermee omgaat. Dit noemen we ‘schema’s’. Iedereen heeft schema’s, maar de mate waarin iemand last heeft van zijn schema’s verschilt van persoon tot persoon.

Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen zich meer bewust te worden van de schema’s en schemamodi waar ze last van hebben en te leren om hier op een meer helpende en gezonde manier mee om te gaan. Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan je tijdens de schemagroep gaat werken. Naast uitleg over schema’s en schemamodi wordt er actief geoefend in de groep en ga je hier thuis mee verder aan de hand van huiswerkopdrachten

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij jezelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft je het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

 

 • De groep is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar.
 • De groep wordt gegeven door Trijnie Beens, GZ-psycholoog / Psychotherapeut en Suzanne Okken, GZ-psycholoog / Psychotherapeut i.o. 
 • Aantal deelnemers Maximaal 9
 • De bijeenkomsten vinden wekelijks op dinsdag plaats (niet in schoolvakanties).
 • Groepsduur 10 maanden
 • Aanvangsdatum november 2018
 • 16:30 uur tot 18:00 uur

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving kun je contact opnemen met het secretariaat (0341-564910 / info@ermeloschepsychologenpraktijk.nl). 

CGT-groep in de Basis-GGZ: startdatum 18 september 2019

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapie die goed werkt bij emotionele problemen, zoals angstklachten of somberheidsklachten. Het doel van deze groepstherapie is, dat u de problemen die u ervaart leert op te lossen door anders te leren denken en doen. Hierdoor kunnen uw emotionele problemen verminderen of verdwijnen. CGT pakt dus gedragspatronen en negatieve gedachten aan. Het aantal deelnemers in de groep is ongeveer 8 en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Op de eerste CGT groep die wij gedraaid hebben is positief gereageerd door cliënten en zijn goede resultaten behaald. Dit zijn enkele quotes van groepsleden over hun ervaring:

"Veilige omgeving om te oefenen"

"Doodeng, maar wel doen"

"Onder goede begeleiding, je gedachten delen aan de keukentafel met lotgenoten, dat voelde echt goed"

"Hoe enger je de groep vindt, hoe meer ik het zou aanraden"  

Geïnteresseerd geraakt of heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via het algemene nummer 0341-564910 of info@ermeloschepsychologenpraktijk.nl. U kunt zich door uw huisarts laten verwijzen. Het doel is om bij voldoende aanmeldingen in de loop van januari 2020 weer een groep te starten.                                                                                                                                             

 


Groepen voor EPP Kind en Jeugd


Emotie/gedragsregulatie training inclusief sociale vaardigheden (vanaf groep 5)

Deze groep is gericht op versterken van sociale vaardigheden en oplossing vaardigheden, het vergroten van inzicht en regulatie van eigen emoties en die van anderen. Dit wordt o.a. geoefend middels rollenspelen en verwerkingsopdrachten. Thema’s die aan bod komen:

 •  Inzicht in GGGGG- model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)
 •  Helpende en niet helpende gedachten
 •  Omgaan met spanning
 •  Basisvaardigheden (stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten)
 •  Gespreksvaardigheden (een praatje maken, invoegen in een groepje)
 •  Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek)
 •  Omgaan met uitdagen en pesten
 •  Vergroten van probleemoplossingsvaardigheden

Deze groep bestaat uit:

 •  10 bijeenkomsten van 75 minuten
 •  2 ouderbijeenkomsten
 •  1 individueel leerdoelengesprek van 30 minuten
 •  1 evaluatiegesprek van 30 minuten.
 •  Er zitten 6 deelnemers in een groep en deze wordt begeleid door 2 therapeuten.

Voor wie:

 •  Kinderen in de leeftijd van 8, 9 en 10 jaar (groep 5, 6 en 7)
 •  Bekend met een diagnose ADHD, ASS of angst
 •  Maar ook kinderen zonder diagnose die baat kunnen hebben bij het reguleren van hun emoties en het vergroten van hun vaardigheden op gedragsniveau

Het doel van de training is om kinderen kennis te laten maken met een aantal sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een betere en zelfverzekerde manier met anderen om te gaan en het vertrouwen bij kinderen in hun eigen mogelijkheden te vergroten. Door het aanbieden van concrete sociale situaties uit de thuis- en schoolsituatie oefenen de kinderen in het probleemoplossen, zichzelf sterk praten en effectief reageren op pesten, plagen en kritiek.

De training leert kinderen om meer grip te krijgen op zichzelf en op hun eigen sociale situatie. Via (cognitieve) gedragstherapie worden verschillende sociale denkstrategieën en sociale vaardigheden aangeboden. Er wordt gewerkt middels verschillende gedragstherapeutische principes zoals: positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, modeling, shaping, individuele en groepscontingenties, feedback en gedragsexperimenten. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspelen.

Na elke sessie krijgen de kinderen een “klus” mee naar huis om in de praktijk te oefenen wat is besproken en geoefend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate waarin kinderen profiteren van de groep sterk afhankelijk is van de inzet (toepassen van terminologie en modellen van de training) van ouders en leerkrachten en de inzet van het kind.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. De eerste drie bijeenkomsten zijn gericht op de kennismaking en de opbouw van een veilig leerklimaat en groepsgevoel. Daarbij wordt geoefend met basisvaardigheden (vertel- en luistervaardigheden, positieve benadering van leeftijdgenoten en zelf, gevoelens herkennen en non-verbaal uiten). Vanaf de derde bijeenkomst wordt er specifieker aan de individuele leerpunten en complexere sociale vaardigheden gewerkt (probleemoplossen, perspectief nemen, zelfinstructie, invoegen in een groep kinderen). Vanaf de zesde bijeenkomst wordt hetgeen tot dan toe geleerd is geconsolideerd en wordt er bepaald waar nog aan gewerkt dient te worden. In deze fase worden de individuele leer- en aandachtspunten verder uitgewerkt.

Overgang naar VO (voortgezet onderwijs): een training voor leerlingen in groep 8

Onderwerpen uit de emotie/gedragsregulatie training inclusief sociale vaardigheden komen aan bod binnen de context van het VO. Daarbij wordt met verschillende oefeningen kennis opgedaan over het VO en worden leerlingen voorbereid op toekomstige probleemsituaties. Andere vaardigheden waaraan gewerkt wordt is gebruik van agenda, planning van huiswerk en inrichten van werkplek. Thema’s die aan bod komen zijn:

 •  Inzicht in GGGG- model (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg)
 •  Helpende en niet helpende gedachten
 •  Omgaan met spanning
 •  Basisvaardigheden ( stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten) • Gespreksvaardigheden (een praatje maken)
 •  Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek).
 •  Omgaan met pesten.
 •  Voorbereiding op de eerste schooldag.

Deze groep bestaat uit:

 •  9 bijeenkomsten van 75 minuten (8 bijeenkomsten voor de zomervakantie en 1 erna)
 •  1 ouderbijeenkomst
 •  1 individueel leerdoelengesprek van 30 minuten
 •  1 evaluatiegesprek van 30 minuten.

 Er zitten 6 of 7 deelnemers in een groep en deze wordt begeleid door 2 therapeuten.

Voor wie:

 •  Kinderen die in groep 8 zitten
 •  Bekend met een diagnose ADHD, ASS of angst
 •  Maar ook kinderen zonder diagnose die baat kunnen hebben bij het vergroten van hun vaardigheden in de overgang naar het VO

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor de meeste kinderen een grote stap. Voor kinderen die op de basisschool problemen hadden met andere kinderen, gepest werden, verlegen of te weinig weerbaar waren, is deze overgang vaak extra spannend. Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen.

Het doel van deze training is om kinderen kennis te laten maken met een aantal sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een betere en zelfverzekerde manier met anderen om te gaan en het vertrouwen bij kinderen in hun eigen mogelijkheden te vergroten. Hierdoor zullen ze ook beter voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen, zich meer op hun gemak zullen voelen tussen andere kinderen en daardoor een betere start kunnen maken. Door het aanbieden van concrete sociale situaties uit de thuis- en schoolsituatie oefenen de kinderen in het probleemoplossen, zichzelf sterk praten en effectief reageren op pesten, plagen en kritiek.

De training leert kinderen om meer grip te krijgen op zichzelf en op hun eigen sociale situatie. Via (cognitieve) gedragstherapie worden verschillende sociale denkstrategieën en sociale vaardigheden aangeboden. Er wordt gewerkt middels verschillende gedragstherapeutische principes zoals: positieve bekrachtiging van gewenst gedrag, modeling, shaping, individuele en groepscontingenties, n feedback en gedragsexperimenten. De nadruk ligt op het oefenen van vaardigheden in de vorm van rollenspelen.

Na elke sessie krijgen de kinderen een “klus” mee naar huis om in de praktijk te oefenen wat is besproken en geoefend. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mate waarin kinderen profiteren van de groep sterk afhankelijk is van de inzet (toepassen van terminologie en modellen van de training) van ouders en leerkrachten en de inzet van het kind.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst. De eerste drie bijeenkomsten zijn gericht op de kennismaking en de opbouw van een veilig leerklimaat en groepsgevoel. Daarbij wordt geoefend met basisvaardigheden (vertel- en luistervaardigheden, positieve benadering van leeftijdgenoten en zelf, gevoelens herkennen en nonverbaal uiten). Vanaf derde bijeenkomst wordt er specifieker aan de individuele leerpunten en complexere sociale vaardigheden gewerkt (probleemoplossen, perspectief nemen, zelfinstructie, invoegen in een groep kinderen). Vanaf de zevende bijeenkomst wordt hetgeen tot dan toe geleerd is geconsolideerd en wordt er bepaald waar nog aan gewerkt dient te worden. In deze fase worden de individuele leer- en aandachtspunten verder uitgewerkt. Tijdens de terugkommiddagen wordt nagegaan in hoeverre de deelnemer het geleerde toegepast heeft in de dagelijkse situatie.

Er kunnen indien nodig nog thema’s herhaald worden en tips en adviezen gegeven worden. Onderstaand treft u nog een aantal verwijzingen naar websites van de trainingen waarop onze training gebaseerd is. http://www.sociaalvaardig.nl/2_sociale.html http://www.kinderenenassertiviteit.nl/trainingen.html

We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben. Uiteraard kunt u voor vragen of opmerkingen altijd contact met ons opnemen.

Pubergroep

De pubergroep is een open instroomgroep voor jongeren van 12 tot 15 jaar (middelbare schoolleeftijd). Deze groep is gericht op het versterken van sociale vaardigheden en oplossingsvaardigheden, het vergroten van inzicht en regulatie van eigen emoties en die van anderen. Dit wordt o.a. geoefend middels rollenspelen en verwerkingsopdrachten.

Thema’s die aan bod komen:

 •  Omgaan met spanning, uitdagen en pesten
 •  Vergroten van probleemoplossingsvaardigheden
 •  Vriendschap en seksualiteit
 •  “Hoe overleef ik mijn ouders?”
 •  Leren organiseren en plannen (schoolwerk)
 •  Levensbeschouwing

In de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten en de periode tussen de bijeenkomsten gewerkt gaat worden. Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces.

De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor pubers van 12 tot 15 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut en Maartje Agterberg, GZ-psycholoog
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Tijdstip: Nader te plannen, afhankelijk van vraag
 •  

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.

Adolescentengroep

De adolescentengroep is een open instroomgroep voor jongeren van 15 tot 18 jaar. In een combinatie van een open gespreksgroep en gestructureerde opdrachten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociaal-assertieve vaardigheden en groei van zelfwaardering, autonomie en zelfwaardering. In deze adolescentengroep komen we bij elkaar om stil te staan bij vragen die jou bezig houden en dingen waar je mee worstelt en een oplossing voor zoekt.

In deze groep kun je je eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. Dit geeft de mogelijkheid een balans te vinden tussen enerzijds je eigen wensen en anderzijds de verwachtingen van je omgeving. Waar nodig wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidig functioneren staat centraal.

In de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten en de periode tussen de bijeenkomsten gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. De ervaring leert dat het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers van de groep. Je krijgt steun van de groep en meer inzicht in je gevoelens en reacties hetgeen resulteert in meer zelfacceptatie. Zelfacceptatie geeft het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met het aangeven van grenzen. Er wordt veel gebruik gemaakt van principes uit de cognitieve gedragstherapie en rollenspellen.

 •  Voor wie: De groep is bedoeld voor adolescenten van 15 tot 18 jaar
 •  Door wie: Popke Harder, psychotherapeut en Maartje Agterberg, GZ-psycholoog
 •  Aantal deelnemers: Maximaal 10
 •  Tijdstip: Wekelijks op donderdag van 15.30 uur tot 17.00 uur

Voor meer informatie over o.a. kosten, vergoeding, routebeschrijving zie onze folder en/of website.