In- en exclusiecriteria


 • Milde stemmingsklachten (oa somberheid grootste gedeelte van dag, verminderde interesse en plezier, vermoeidheid, slaapproblemen en concentratieproblemen)
 • Milde angstklachten (oa paniekaanvallen, angst in sociale situaties, overmatig piekeren, fobieen, vermijden van plekken)
 • Enkelvoudige traumaklachten (Last van terugkerende nare herinneringen (bv flashbacks of akelig dromen) nav één of enkele afgebakende ingrijpende gebeurtenis(sen) uit het verleden
 • Overbelasting/ burnoutklachten (oa werkgerelateerde problemen, vermoeidheid die op de voorgrond staat, concentratie- en geheugenklachten, gevoelens van onrust en gejaagdheid)
 • Rouwklachten
 • ADHD (individuele behandeling of in groepsverband gericht op omgaan met ADHD kenmerken (alleen wanneer al sprake is van een diagnose ADHD)
 • Milde dwanggedachten en/ of dwanghandelingen
 • Overige klachten (oa negatief zelfbeeld, faalangstklachten, relatieproblemen, levensfaseproblematiek)

Welke klachten niet? (exclusie BGGZ, inclusie Specialistisch EPP)

Wanneer mensen in het dagelijks leven redelijk goed kunnen functioneren maar toch tegen complexe en/ of hardnekkige problemen aanlopen, patronen die meer in de persoonlijkheid zijn verweven, is de Specialistische zorg meer aangewezen binnen EPP.

 • Ernstige depressie
 • Suicidaliteit
 • Agressieproblematiek
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Ernstige Persoonlijkheidsproblematiek
 • ernstige eetproblematiek/ te lage BMI
 • Ernstige dwangklachten
 • Psychotische klachten (verliezen van contact met de werkelijkheid)
 • Bipolaire stemmingsklachten
 • Wanneer sprake is van een IQ onder de 80
 • complexe psychosociale problematiek (multiproblem)
 • forensiche zorg
 • Autistische stoornissen