Medewerkers

Renske heeft in 2009 de Ermelosche Psychologen Praktijk opgericht. Inmiddels heeft ze een heel team van specialisten en enthousiaste hulpverleners om zich heen verzameld die meehelpen de missie van de praktijk waar te maken.

Renske onderhoudt de contacten buiten de praktijk, met verwijzers, de gemeente, zorgverzekeraars en verzorgt verder de contractering. Budgetbeheer en wachtlijstbeheer vragen steeds meer aandacht. Hierin wordt zij ondersteund door het Managementteam, en het secretariaat. Het managementteam bestaat uit de teamleiders van de verschillende teams, Marijke de Haan, Jose Keijman en Popke Harder. Ook Menno Pelkmans neemt deel aan het MT, als controller, budgetbeheerder, kwaliteitsmanager.

Renske doet als behandelaar individuele behandelingen, relatietherapie en groepsbehandelingen, naast het managen van de praktijk als praktijkhouder. Voorheen werkte Renske van 2001 tot 2005 in de ouderenpsychiatrie als behandelaar en teamleider. Daarna is ze de GZ-opleiding gaan doen en leerde ze verschillende therapieen kennen en toepassen. Na de GZ-opleiding heeft ze 3 jaar bij SPELHarderwijk gewerkt in de eerstelijn. Daar maakte zij kennis met de vrijgevestigde sector en ontwikkelde ze haar plannen voor een grotere praktijk met eerste en tweedelijnsbehandelingen, inclusief een aanbod voor diagnostiek. In 2014 heeft Renske naast de praktijk voor volwassenen ook een praktijk voor kinderen opgericht.

Marijke heeft jarenlange ervaring in de tweedelijns oftewel specialistische GGZ. Ze doet zowel individuele- als echtpaartherapie als groepstherapie. Voorheen werkte ze 24 jaar op Meerkanten op verschillende afdelingen, met zowel volwassenen als ouderen. Naast het werk als therapeut heeft ze ook al jaren een belangrijke rol gespeeld in het opleiden van nieuwe collega’s’. Ze is verder teamleider geweest en adviseur voor het management. Binnnen de Ermelosche Psychologenpraktijk is zij sinds 2011 hoofdbehandelaar en teamleider van het specialistisch team. In de loop van de jaren heeft ze een uitgebreid netwerk van verwijzers om zich heen verzameld. Daarnaast speelt ze een belangrijke rol bij nieuwe ontwikkelingen binnen de praktijk, welke zij met een kritische en verhelderende blik volgt.

Popke Harder is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog, studierichting kind- en jeugd aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is geregistreerd gz-psycholoog kind- en jeugd en psychotherapeut. Hij startte zijn carrière als diagnostisch onderzoeker en behandelaar binnen een kinder- en jeugd behandelhuis te Groningen en de daaraan verbonden cluster IV school. Vervolgens werkte hij 20 jaar in de diagnostiek en behandeling van licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen, opgenomen bij Groot Emaus te Ermelo. Hier was zijn expertise neuropsychologie. Vanuit die hoedanigheid was hij ook betrokken bij beleidsontwikkeling en werd hij ingezet als specialistisch consulent, o.a. bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) voor jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Naast zijn werkzaamheden bij Groot Emaus is hij de laatste 10 jaar werkzaam geweest bij de GGZ, afdeling kind en jeugd te Ede (Pro Persona) en Zwolle (Accare). Hier voltooide hij de opleiding tot kinder- en jeugd psychotherapeut, met als specialisatie systeemgericht werken. Naast deze werkzaamheden is hij werkzaam als supervisor diagnostiek binnen de opleiding tot gz-psycholoog (SPON Nijmegen), consulent van het CCE en docent aan het landelijk kenniscentrum LVB. Binnen de EPP werkt hij als (hoofd-)behandelaar in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Zijn expertise is diagnostisch onderzoek en behandeling van jongeren en hun ouders, waarbij sprake is van intensieve(gedrags-) problemen tegen de achtergrond van complexe gezinsproblematiek. Hij geeft ouderbegeleiding, gezinsbehandelingen en groepsbehandelingen voor pubers, adolescenten en jong volwassenen. In het werken met jongeren en hun gezinnen is systeemgericht werken en het betrekken van de totale ontwikkelingscontext van jongeren zijn uitgangspunt. Traumatherapie (met inbegrip van EMDR) kan onderdeel van de behandeling zijn.

José Keijman is GZ-psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut. Ze werkte bijna 14 jaar bij het toenmalige GGz Meerkanten in Ermelo, Harderwijk en Barneveld. Indertijd voornamelijk in de Ouderen psychiatrie en later ook met volwassenen bij de angstpoli in Barneveld. Van 2005 tot 2014 was ze in dienst bij Propersona in Ede, als gedragstherapeut en groepstherapeut bij de Deeltijdbehandeling. De deeltijdbehandeling richtte zich op intensieve behandeling van ernstige problematiek zoals moeilijk behandelbare angst en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Na de reorganisatie bij Propersona in zorglijnen werkte ze daar bij de specialistische teams Angst en Stemming. Haar werk bestond uit zowel groepsbehandelingen als individuele protocollaire behandelingen.

In de loop van 2014 maakte ze de overstap naar het meer kortdurend en klachtgericht werken bij de Basis GGz van Indigo VeluweVallei.

Vanaf januari 2016 werkt ze 32 uur per week bij de Ermelosche psychologenpraktijk. Eigenlijk is ze al sinds 2009 verbonden aan de praktijk. Tussen 2009 en 2013 1 dag in de week als behandelaar en gaf ze supervisie behandeling aan de GZ-opleidelingen. Na 2013 bleef ze bij de praktijk supervisie geven.

José werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader en is tevens geschoold in schematherapie, groepstherapie en oplossingsgerichte therapie. Bij de EPP houdt ze zich bezig met diverse groepsbehandelingen in de specialistische zorg (schematherapie) en binnen de basis GGz met individuele kortdurende klachtgerichte behandelingen.

Het opleiden van collega’s heeft haar affiniteit en heeft altijd deel uit gemaakt van haar werkzaamheden.

Menno Pelkmans werkt binnen EPP zowel als therapeut als binnen het managementteam.

Menno heeft in januari 2015 heeft zijn opleiding tot Psychotherapeut afgerond. Daarnaast is hij geschoold in EMDR, schematherapie, psychodrama, mindfulness en oplossingsgerichte therapie. Graag spant hij zich in, om samen met cliënten de klachten direct aan te pakken waar het kan, en om landuriger “mee te reizen “ waar dat nodig is. Zijn werkwijze kenmerkt zich over het algemeen door geduld, betrokkenheid, openheid en humor. Clienten kunnen bij hem terecht voor individuele behandelingen voor klachten welke een klachtgerichte of een meer persoongerichte benadering vragen. Zijn eerste baan was in de reïntegratiesector. Hier werkte hij met cliënten die door onbegrepen lichamelijke klachten als whiplash, RSI, rugklachten, nekklachten, chronische vermoeidheid of door een burn-out, langdurig in de ziektewet terecht kwamen. Vervolgens heeft hij bij GGZ-centraal gewerkt (voorheen GGZ Meerkanten) met ouderen die kampten met ernstige psychiatrische klachten. Hierna heeft hij met veel plezier zes jaar lang gewerkt in gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein, bij psychologenpraktijk Nieuwegein. Hier werkte hij met cliënten die een overwegend klachtgerichte behandeling behoefden. Van 2012 tot 2015 werkte hij daarnaast bij GGZ instelling PsyMens, waar hij cliënten behandelde vanuit een persoonsgerichte benadering.

Yolanda te Riele is psychiater en psychotherapeut. Sinds 2012 werkt ze binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk, in eerste instantie vooral voor medicatiecontacten. Sindsdien zijn het aantal verwijzingen naar intensievere vormen van behandelingen fors afgenomen. Wat feitelijk betekent dat EPP sindsdien zelf zwaardere behandelingen aan kan. Sinds februari 2015 werkte Yolanda 3 dagen binnen EPP, sinds 2017 4 dagen, niet alleen als psychiater nu, maar ook als psychotherapeut. Dus naast medicamenteuze therapie ook psychotherapie. Yolanda is opgeleid in de gedragstherapie en gespecialiseerd in traumabehandeling middels EMDR. Daarnaast is zij gecertificeerd als therapeut in de dialectische gedragstherapie. Haar ervaring in de psychiatrie gaat terug tot 1991. In 1998 is zij geregistreerd als psychiater-psychotherapeut. Bij de Nederlandse Verenging voor Psychiatrie is zij BIG geregistreerd onder het nummer 49023482101. Haar professionele ervaring strekt zich uit van PAAZ-psychiatrie tot ambulante psychiatrie en chronische psychiatrie.

Suzanne Okken is binnen de praktijk werkzaam als GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft daarna gewerkt bij GGZ Friesland. Zij heeft ruime ervaring in het geven van psychologische behandelingen voor uiteenlopende klachten. Ze werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en werkt veel met schematherapie en EMDR. Daarnaast geeft ze een schematraining en een schemagroep, beide op basis van de schematherapie. Momenteel is ze bezig met het behalen van haar registratie voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie en is ze bijna klaar met de opleiding tot EMDR Practioner. Suzanne haalt veel voldoening uit het meedenken met mensen en het mee puzzelen om mensen verder te helpen. Het geven van groepstherapie, dat vind ze echt leuk om te doen. Dat geeft een aangename afwisseling in het werk.

Hilde Diteweg is binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk werkzaam als GZ-psycholoog. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht binnen de richting klinische psychologie en heeft daarna een aantal jaren gewerkt bij twee verschillende instellingen gericht op uiteenlopende klachten zoals burn-out, angststoornissen, depressieve stoornissen en als specialisatie relatietherapie, seksuologie en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de praktijk geeft zij individuele behandeling vanuit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Verder geeft zij relatietherapie op basis van de principes van emotion focused therapy, twee schemagroepen op basis van schematherapie en een jongvolwassenegroep. Binnen de behandeling heeft zij oog voor de relatie tussen heden (klachten, persoonlijkheidskenmerken) en verleden.

Rachaelle Hilhorst is in Amsterdam afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie heeft zij enige jaren buiten de hulpverlening gewerkt, o.a. als beleidsmedewerker, wat een goede ervaring was. Nadat zij ondervond dat haar hart echt bij de klinische psychologie lag, zowel diagnostiek als behandeling, heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog gedaan, bij het VU medisch centrum. Daarna heeft zij binnen de GGZ veel ervaring opgedaan met de behandeling van uiteenlopende klachten en zich verder geschoold in EMDR, Mindfulness en Schematherapie. Naast diagnostiek en behandeling is het geven van werkbegeleiding en supervisie aan GZ-psychologen in opleiding iets dat haar inspireert en voldoening geeft. Sinds 2016 werkt zij met veel plezier bij EPP. Begin 2018 is zij gestart met de opleiding tot psychotherapeut.

Ellen Postma heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft zij aan de RINO te Utrecht de 4-jarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut BIG voltooid met als accent integratieve psychotherapie. Verder heeft Ellen de basiscursus tot EMDR-therapeut afgerond en zal zij op korte termijn de vervolgcursus afronden.
Ellen startte haar loopbaan bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Lelystad waarbij de nadruk van het werk lag bij de forensische jeugdpsychiatrie en de jongeren met forse gedragsproblemen, hechting- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierna werkte Ellen van 2009 tot 2017 in de kinder- en jeugdpsychiatrie van een grote GGZ-instelling in Ermelo, waarbinnen zij gewerkt heeft met verschillende leeftijdscategorieën van infants (0-6) tot jongvolwassenen en onderdeel was van de fusiecommissie en opleidingscommissie voor praktijkopleidingen. Verder is zij naast deze werkzaamheden van 2015 tot 2017 als zelfstandige werkzaam geweest binnen een kleinere psychotherapie praktijk in Barneveld. Ellen heeft vervolgens bewust de overstap gemaakt naar een kleinere instelling als EPP.

Merijn werkt sinds augustus 2017 met veel plezier bij EPP als GZ-psycholoog binnen het Basis-GGZ team. Hij is in 2008 afgestudeerd in de richting klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij afgestudeerd psychomotorisch therapeut. Bij GGZ InGeest in Amsterdam heeft Merijn zijn GZ-opleiding gevolgd waar hij veel jongvolwassenen heeft behandeld met uiteenlopende problematiek. Ook is hij een aantal jaar werkzaam geweest als studentenpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het Basis-GGZ team behandeld hij volwassenen individueel en in groepen. Hierbij maakt hij o.a. gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT en EMDR. Verder geeft hij werkbegeleiding aan basispsychologen binnen EPP. Merijn is een open en betrokken behandelaar, die zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij de hulpvraag van de client. Ook speelt humor een belangrijke rol in zijn behandelingen.

Bente Akkerman is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting klinische- en gezondheidspsychologie. Voordat Bente in 2016 bij de Ermelosche Psychologen Praktijk kwam te werken heeft zij bij de Viersprong gewerkt als groepstherapeut bij mensen met cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Ze heeft daar kennis en ervaring opgedaan met groepstherapie, psychotherapie en de methodiek transsectionele analyse (TA). Binnen de EPP is Bente gestart als basispsycholoog in de basis en specialistische GGZ. Ondertussen is zij afgestuurd GZ-psycholoog en blijft ze werkzaam in het specialistische GGZ team Volwassenen en geeft ze in de basis GGZ een CGT groep. Bente is een behandelaar die graag samenwerkt met collega’s, humor belangrijk vindt en een cliëntgerichte en persoonlijke benadering hanteert in haar behandelingen. Tot slot gaat Bente starten met de basis opleiding EMDR.

Sanne van Vliet is sinds juni 2017 met veel plezier werkzaam bij de EPP. Ze is gestart als basispsycholoog en is sinds 2018 in opleiding tot GZ-psycholoog.

Sanne is aan de Universiteit van Utrecht afgestudeerd in de richting klinische- en gezondheidspsychologie. Daarna is ze een aantal jaren werkzaam geweest als psycholoog op verschillende werkplekken. Zo heeft ze op de deeltijdbehandeling eetstoornissen gewerkt in het St. Antonius Ziekenhuis, in een kliniek voor mensen met ernstige somatoforme stoornissen (Altrecht, de Eikenboom) en bij Mentaal Beter, een organisatie waar mensen komen met uiteenlopende psychische klachten. Sanne werkt met cognitieve gedragstherapie als basis, aangepast op wie een client is als persoon en waar de behoefte en hulpvraag ligt.

Sanne werkt graag op een betrokken en transparante manier samen met cliënten en collega’s. Ze vindt het bijzonder een stukje mee te mogen wandelen op het levenspad van mensen die vastlopen, om mee te kunnen denken in een weg naar meer energie, vertrouwen en plezier.

Femke Lunter is werkzaam als orthopedagoog i.o. tot GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en speltherapeut. Sinds 2016 werkt zij bij EPP kind en jeugd. Voorheen werkte zij binnen een poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrische instelling zoals GGZ Centraal Fornhese en poliklinische psychiatrie voor (jong)volwassen met een autisme spectrumstoornis, Emerhese. Femke voert (neuro)psychologisch onderzoek uit, geeft werkbegeleiding en deelt kennis op het gebied van (neuro)psychodiagnostiek binnen de EPP kind en jeugd en volwassenen team. Daarnaast geeft zij cognitieve gedragstherapeutische behandelingen, speltherapie, groepsbehandelingen en ouderbegeleiding. Het is Femke haar ambitie om bij te dragen om iemand op zijn of haar niveau te laten ontwikkelen, met oog voor de context zoals school en gezin. Femke werkt daarnaast als internationaal professioneel trompettist bij diverse orkesten na afronding van conservatoria. Zij heeft jarenlang ervaring met het werken met kinderen en jongeren door het geven van muzieklessen. Het op creatieve wijze vormgeven van haar behandelingen om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind of jongere is daarom iets dat zij van nature graag doet.

Suzanne Savenije is werkzaam als orthopedagoog en in opleiding tot GZ- psycholoog. Zij is gecertificeerd aspirant cognitief gedragstherapeut kind en jeugd en zij heeft de basisopleiding EMDR kind en jeugd voltooid. Suzanne voert zowel behandelingen en diagnostiek uit bij kinderen, jongeren en jong volwassenen en zij geeft ouderbegeleiding. Voorheen heeft Suzanne ruim 20 jaar op verschillende werkplekken gewerkt, in de kind en jeugdpsychiatrie en in de jeugdhulpverlening. Zij heeft specifieke kennis en werkervaring op gebied van autisme, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling, hechting en trauma. Daarnaast heeft zij veel samengewerkt met ouders en gezinnen. Suzanne vindt het belangrijk om vanuit gelijkwaardigheid samen met een kind, jongere en zijn of haar ouders aan te sluiten bij de hulpvraag.

Lianne Bakker is sinds 2018 werkzaam als orthopedagoog in opleiding tot cognitief gedagstherapeut bij EPP kind en jeugd. Ze heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en haar master behaald op het specialisatie gebied Risicogedrag. Voorheen werkte zij binnen de (gesloten) jeugdzorg, een poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrische instelling en binnen de ambulante- en klinische verslavingszorg voor jongvolwassenen. Binnen EPP kind en jeugd voert ze psychodiagnostisch onderzoek uit en geeft ze individuele behandeling en ouderbegeleiding. Lianne vindt het belangrijk dat het kind, de jongere en ouders zich gezien en gehoord voelen. Het is haar kracht om op een enthousiaste manier het contact aan te gaan en een betrokken en veilige werkrelatie op te bouwen. Vanuit deze basis stimuleert en ondersteunt ze het kind/de jongere om zich te ontplooien binnen de eigen context. Tevens is ze geïnteresseerd in de identiteitsontwikkeling en het welbevinden van jongvolwassenen die opgroeien in de huidige maatschappij.

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als doktersassistente in de jeugdgezondheidszorg heeft Gepke zich, uit nieuwsgierigheid naar oorzaak en gevolg van gedragsproblemen bij kinderen, omgeschoold tot psychologisch pedagogisch assistent. Ze heeft meer dan 10 jaar werkervaring opgedaan binnen de GGZ met volwassenen en kinderen. Sinds 2011 is zij werkzaam bij de Ermelosche psychologenpraktijk. De passie in haar werk bestaat uit het motiveren van mensen en kinderen om de taken binnen een psychologisch onderzoek optimaal uit te voeren voor een resultaat dat hen recht doet. Dit verworven inzicht in mogelijkheden kan hen op weg helpen te worden wie ze zijn.

Steven heeft het HBO doorlopen richting Beroepskeuze en Arbeidsvoorziening, met als specialisatie Psychodiagnostisch Werk (PDW). Ruim 20 jaar is hij werkzaam geweest als PDW-er op de afdeling psychologisch onderzoek binnen een grote GGZ instelling. Naast het verrichten van psychologisch onderzoek bestond zijn functie ook uit het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en coördinerende werkzaamheden. Sinds september 2017 werkt hij met veel plezier voor EPP.

Pietie Grosman, Office Manager
Pietie is sinds 1 november 2011 met heel veel plezier werkzaam bij de praktijk . Zij doet alle voorkomende werkzaamheden op het secretariaat en heeft een coordinerende rol als spin in het web. Ze heeft veel ervaring op het administratieve gebied. Ze doet naast de planning, agendabeheer, notuleren en de telefoon ook de declaraties binnen de praktijk. Wanneer u vragen hebt over een rekening kunt u bij Pietie terecht. Haar gedrevenheid ligt vooral in het sociale aspect.

Jeanette van den Berg – Secretaresse
Sinds april 2013 werkzaam als secretaresse bij de EPP en EPP Kind & Jeugd. Voorheen 12 jaar werkzaam geweest als secretaresse en gastvrouw bij een vakantiecentrum voor mensen met een visuele handicap en groepen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarna 7 jaar als secretaresse bij een P&O adviesbureau. In haar werk vindt zij het belangrijk dat administratief alles op orde is en helpt ze graag haar collega’s en clienten daar waar nodig. Verder zorgt zij dat het archief op orde blijft.

Heidi Koelewijn- Sinds januari 2018 werkzaam als secretaresse bij EPP kind & jeugd. Voorheen 10 jaar werkzaam geweest als zorgcoördinator binnen de dagbesteding met mensen met een verstandelijke beperking en autisme (ASS). Een aantal werkzaamheden die zij graag deed waren: creatieve activiteiten bedenken en samen uitvoeren, pictogrammensystemen opzetten, zorgplannen schrijven, doelen bedenken en dit alles in overleg met ouders/ begeleiding en cliënten. Zij haalt veel plezier uit haar werkzaamheden bij EPP zoals: het werk uit handen kunnen nemen van haar collega’s, dit zijn zeer diverse werkzaamheden van afspraken inplannen, dossier aanmaken tot het bedenken/uitvoeren van hulpmiddelen voor therapie. Ouders, verzorgers, zorgbegeleiding, cliënten, scholen staat zij ook graag te woord.

Esther Borst – Secretaresse / Backoffice medewerkster. Werkt sinds januari 2016 bij de praktijk. Eerder werkzaam geweest in de reiswereld en het bankwezen en voordat ze bij EPP kwam 10 jaar als administratief medewerkster bij dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ze zorgt voor de financiële administratie naar de gemeente van EPP kind en jeugd, houdt zich bezig met de AVG (privacywetgeving), maakt maandelijks productie overzichten, BHV en zo zijn er nog verschillende secretaresse- en backoffice werkzaamheden op te noemen.

Teunie van Zelderen is sinds augustus 2016 werkzaam bij de praktijk. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de financiële administratie van zowel EPP als EPP Kind & Jeugd. Hiervoor is ze 11 jaar werkzaam geweest bij een P&O bedrijf waar ze eveneens de verantwoording had voor de financiële administratie.