Medewerkers

Renske heeft in 2009 de Ermelosche Psychologen Praktijk opgericht. Inmiddels heeft ze een heel team van specialisten en enthousiaste hulpverleners om zich heen verzameld die meehelpen de missie van de praktijk waar te maken. Renske onderhoudt de contacten buiten de praktijk, met verwijzers, de gemeente, zorgverzekeraars en verzorgt verder de contractering. Budgetbeheer en wachtlijstbeheer vragen steeds meer aandacht. Hierin wordt zij ondersteund door het Managementteam, en het secretariaat.

Renske doet als behandelaar individuele behandelingen, relatietherapie en groepsbehandelingen, naast het besturen van de praktijk. Voorheen werkte Renske van 2001 tot 2005 in de ouderenpsychiatrie als behandelaar en teamleider. Als GZ-psycholoog heeft ze 3 jaar bij SPELHarderwijk gewerkt in de eerstelijn. Daar maakte zij kennis met de vrijgevestigde sector en ontwikkelde ze haar plannen voor een grotere praktijk met eerste en tweedelijnsbehandelingen, inclusief een aanbod voor diagnostiek.

Big registratie: 79066805525 GZ-psycholoog

Eef haar expertise is breed, zij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van de psychotherapie, traumaverwerking (o.a. EMDR) , cognitieve gedragstherapie, schematherapie. Hierbij zet ze de hulpvraag van cliënt centraal en onderzoekt ze samen met de cliënt welke behandelmogelijkheden hier het beste bij passen. Er kan eerst meer klachtgericht gewerkt worden, maar er kan ook meteen worden gestart met onderzoeken van patronen en schema’s die maken dat je vast loopt in je dagelijks leven.

Big registratie: 69050576516PT//49050576525GZ

Merijn werkt sinds augustus 2017 met veel plezier bij EPP als GZ-psycholoog binnen het Basis-GGZ team. Hij is in 2008 afgestudeerd in de richting klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij afgestudeerd psychomotorisch therapeut. Bij GGZ InGeest in Amsterdam heeft Merijn zijn GZ-opleiding gevolgd waar hij veel jongvolwassenen heeft behandeld met uiteenlopende problematiek. Ook is hij een aantal jaar werkzaam geweest als studentenpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen het Basis-GGZ team behandelt hij volwassenen individueel en in groepen. Hierbij maakt hij o.a. gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, ACT en EMDR. Verder geeft hij werkbegeleiding aan basispsychologen binnen EPP. Merijn is een open en betrokken behandelaar, die zo goed mogelijk probeert aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt. Ook speelt humor een belangrijke rol in zijn behandelingen.

Big registratie: 89916314525

Alex beschikt over een bedrijfs- en informatiekundige achtergrond en heeft een grote affiniteit met de Zorg. In 1982 startte hij zijn loopbaan bij een orthopedagogisch instituut van de Vereniging ’s Heeren Loo. Hierna was hij werkzaam bij diverse ziekenhuizen in Harderwijk, Amsterdam en Almere . Als gecertificeerd medisch-/zorgadministrateur richtte hij zich hier op de AO/IC , informatiebeheer en privacy wetgeving. Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar Menzis Zorgverzekeraar waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de polis- en schadeadministratie. Voor deze verzekeraar heeft hij tevens zitting gehad binnen het fraudeplatform van Zorgverzekeraars Nederland. In 2005 was hij als commercieel manager/business consultant werkzaam voor diverse serviceproviders op het gebied van Business Process Outsourcing in opdracht van (zorg)verzekeraars, banken en multinationals. Vanaf medio 2020 houdt hij zich binnen EPP bezig met de integrale bedrijfsvoering en ontwikkeling van de praktijk. Hij typeert zichzelf als een generalist met een brede kijk op en interesse in alle onderdelen van organisaties. In zijn vrije tijd speelt hij in een orkest en houdt zijn conditie op peil met sporten.

Yolanda te Riele is psychiater en psychotherapeut. Sinds 2012 werkt ze binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk, in eerste instantie vooral voor medicatiecontacten. Sindsdien zijn het aantal verwijzingen naar intensievere vormen van behandelingen fors afgenomen. Wat feitelijk betekent dat EPP sindsdien zelf zwaardere behandelingen aan kan. Sinds februari 2015 werkte Yolanda 3 dagen binnen EPP, sinds 2017 4 dagen, niet alleen als psychiater nu, maar ook als psychotherapeut. Dus naast medicamenteuze therapie ook psychotherapie. Yolanda is opgeleid in de gedragstherapie en gespecialiseerd in traumabehandeling middels EMDR. Daarnaast is zij gecertificeerd als therapeut in de dialectische gedragstherapie. Haar ervaring in de psychiatrie gaat terug tot 1991. In 1998 is zij geregistreerd als psychiater-psychotherapeut. Haar professionele ervaring strekt zich uit van PAAZ-psychiatrie tot ambulante psychiatrie en chronische psychiatrie.

Big registratie 49023482101 arts // 19023482116 PT

Popke Harder is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog, studierichting kind- en jeugd aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is geregistreerd gz-psycholoog kind- en jeugd en psychotherapeut. Hij startte zijn carrière als diagnostisch onderzoeker en behandelaar binnen een kinder- en jeugd behandelhuis te Groningen en de daaraan verbonden cluster IV school. Vervolgens werkte hij 20 jaar in de diagnostiek en behandeling van licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen, opgenomen bij Groot Emaus te Ermelo. Hier was zijn expertise neuropsychologie. Vanuit die hoedanigheid was hij ook betrokken bij beleidsontwikkeling en werd hij ingezet als specialistisch consulent, o.a. bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) voor jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Naast zijn werkzaamheden bij Groot Emaus is hij de laatste 10 jaar werkzaam geweest bij de GGZ, afdeling kind en jeugd te Ede (Pro Persona) en Zwolle (Accare). Hier voltooide hij de opleiding tot kinder- en jeugd psychotherapeut, met als specialisatie systeemgericht werken. Naast deze werkzaamheden is hij werkzaam als supervisor diagnostiek binnen de opleiding tot gz-psycholoog (SPON Nijmegen), consulent van het CCE en docent aan het landelijk kenniscentrum LVB. Binnen de EPP werkt hij als (hoofd-)behandelaar in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Zijn expertise is diagnostisch onderzoek en behandeling van jongeren en hun ouders, waarbij sprake is van intensieve(gedrags-) problemen tegen de achtergrond van complexe gezinsproblematiek. Hij geeft ouderbegeleiding, gezinsbehandelingen en groepsbehandelingen voor pubers, adolescenten en jong volwassenen. In het werken met jongeren en hun gezinnen is systeemgericht werken en het betrekken van de totale ontwikkelingscontext van jongeren zijn uitgangspunt. Traumatherapie (met inbegrip van EMDR) kan onderdeel van de behandeling zijn.

Big registratie: 99051417916 PT // 79051417925 GZ

Big registratie: PT89054520316//GZ69054520325

Suzanne Okken is binnen de praktijk werkzaam als GZ-psycholoog en psychotherapeut. Zij is afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en heeft daarna gewerkt bij GGZ Friesland. Zij heeft ruime ervaring in het geven van psychologische behandelingen voor uiteenlopende klachten. Ze werkt voornamelijk vanuit de cognitieve gedragstherapie en werkt veel met schematherapie en EMDR. Daarnaast geeft ze een schematraining en een schemagroep, beide op basis van de schematherapie. Momenteel is ze bezig met het behalen van haar registratie voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie en is ze bijna klaar met de opleiding tot EMDR Practioner. Suzanne haalt veel voldoening uit het meedenken met mensen en het mee puzzelen om mensen verder te helpen. Het geven van groepstherapie, dat vind ze echt leuk om te doen. Dat geeft een aangename afwisseling in het werk.

Big registratie: 99914186616 PT // 79914186625 GZ

Rachaelle Hilhorst is in Amsterdam afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie heeft zij enige jaren buiten de hulpverlening gewerkt, o.a. als beleidsmedewerker, wat een goede ervaring was. Nadat zij ondervond dat haar hart echt bij de klinische psychologie lag, zowel diagnostiek als behandeling, heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog gedaan, bij het VU medisch centrum. Daarna heeft zij binnen de GGZ veel ervaring opgedaan met de behandeling van uiteenlopende klachten en zich verder geschoold in EMDR, Mindfulness en Schematherapie. Naast diagnostiek en behandeling is het geven van werkbegeleiding en supervisie aan GZ-psychologen in opleiding iets dat haar inspireert en voldoening geeft. Sinds 2016 werkt zij met veel plezier bij EPP.

Big registratie: 99067010125 GZ

Ellen Postma heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hierna heeft zij aan de RINO te Utrecht de 4-jarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut BIG voltooid met als accent integratieve psychotherapie. Verder heeft Ellen de basiscursus en vervolgcursus tot EMDR-therapeut afgerond.
Ellen startte haar loopbaan bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Lelystad waarbij de nadruk van het werk lag bij de forensische jeugdpsychiatrie en de jongeren met forse gedragsproblemen, hechting- en persoonlijkheidsproblematiek. Hierna werkte Ellen van 2009 tot 2017 in de kinder- en jeugdpsychiatrie van een grote GGZ-instelling in Ermelo, waarbinnen zij gewerkt heeft met verschillende leeftijdscategorieën van infants (0-6) tot jongvolwassenen en onderdeel was van de fusiecommissie en opleidingscommissie voor praktijkopleidingen. Verder is zij naast deze werkzaamheden van 2015 tot 2017 als zelfstandige werkzaam geweest binnen een kleinere psychotherapie praktijk in Barneveld. Ellen heeft vervolgens bewust de overstap gemaakt naar een kleinere instelling als EPP.

Big registratie: 59919609616

Hilde Diteweg is binnen de Ermelosche Psychologenpraktijk werkzaam als GZ-psycholoog. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht binnen de richting klinische psychologie en heeft daarna een aantal jaren gewerkt bij twee verschillende instellingen gericht op uiteenlopende klachten zoals burn-out, angststoornissen, depressieve stoornissen en als specialisatie relatietherapie, seksuologie en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de praktijk geeft zij individuele behandeling vanuit de cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR. Verder geeft zij relatietherapie op basis van de principes van emotion focused therapy, twee schemagroepen op basis van schematherapie en een jongvolwassenegroep. Binnen de behandeling heeft zij oog voor de relatie tussen heden (klachten, persoonlijkheidskenmerken) en verleden.

Big registratie: 59918087625 GZ

Bente Akkerman is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in de richting klinische- en gezondheidspsychologie. Voordat Bente in 2016 bij de Ermelosche Psychologen Praktijk kwam te werken heeft zij bij de Viersprong gewerkt als groepstherapeut bij mensen met cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Ze heeft daar kennis en ervaring opgedaan met groepstherapie, psychotherapie en de methodiek transsectionele analyse (TA). Binnen de EPP is Bente gestart als basispsycholoog in de basis en specialistische GGZ. Ondertussen is zij afgestuurd GZ-psycholoog en blijft ze werkzaam in het specialistische GGZ team Volwassenen en geeft ze in de basis GGZ een CGT groep. Bente is een behandelaar die graag samenwerkt met collega’s, humor belangrijk vindt en een cliëntgerichte en persoonlijke benadering hanteert in haar behandelingen. Tot slot gaat Bente starten met de basis opleiding EMDR.

Big registratie: 49925331425

Nelleke werkt in het S-GGZ team van EPP. Daar behandelt ze mensen met uiteenlopende psychische klachten. Als behandelaar is ze nuchter, betrokken, empathisch en confronterend als nodig. Ook humor vindt ze belangrijk. Ze hecht veel waarde aan het bieden van een behandeling op maat, die écht aansluit bij de persoon. Behandelvormen die ze inzet zijn onder andere cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en positieve psychologie. Haar hart ligt vooral bij het behandelen van mensen met wat meer diepgewortelde klachten.

Voordat ze bij EPP begon werkte ze vier jaar binnen de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ in een praktijk in Nijkerk en Zeewolde. Daarvoor is ze twee jaar werkzaam geweest als praktijkondersteuner (POH-GGZ) van verschillende huisartsenpraktijken in Zeewolde.

Big registratie: 59923699925

Betty is sinds 1 februari 2020 bij EPP werkzaam binnen de SGGZ als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. (SPV)

Hiervoor heeft ze op verschillende werkvelden ervaring opgedaan binnen GGZ Centraal als B-verpleegkundige.

Vanaf 2001 bij RIAGG-Zwolle/Dimence als SPV en de laatste jaren in combinatie met de functie POH-GGZ bij verschillende Huisarts-praktijken,

Als SPV richt ze zich op de gevolgen van de klachten die client heeft in het dagelijks leven.

De gesprekken vinden individueel plaats op de praktijk, maar daarbij vind ze het belangrijk en van grote meerwaarde om het systeem, de thuissituatie hierbij te betrekken en zo mogelijk bij client op huisbezoek te gaan. Niet alleen de client, maar ook zij hebben te maken met de klachten/problemen van de client.

Betty vindt het een hele leuke, afwisselende en uitdagende functie binnen de EPP.

Ze is iemand die de verbinding zoekt, graag samenwerkt met collega’s, humor belangrijk vindt en dit in de benadering naar clienten ook regelmatig hanteert.

Big registratie: 19019345530

Wilma Kraan werkt sinds september 2018 met veel plezier als GZ-psycholoog en schematherapeut bij de Ermelosche Psychologenpraktijk. Binnen de SGGZ, team volwassenen, geeft ze individuele schematherapie en EMDR, alsook een emotieregulatietraining in groepsvorm. Januari zal ze met een collega starten met een open schematherapiegroep.

Voor haar start hier heeft ze ervaring opgedaan binnen verschillende settingen: op de PAAZ in twee verschillende ziekenhuizen, de afdeling medische psychologie, een huisartspraktijk, een reguliere psychologenpraktijk en een grote GGZ instelling (afdeling persoonlijkheidsstoornissen). Door in verschillende settingen te werken, weet ze nu goed waar haar kracht en passie ligt. En dat is bij het werken in een kleinschalige instelling, met cliënten waarbij sprake is van langdurige/terugkerende problemen of patronen, middels schematherapie. Dit betekent het aangaan van een langdurige behandelrelatie en werken met ervaringsgerichte technieken (meer gaan voelen in plaats van alleen praten), binnen een kundig en ervaren team. Cliënten geven terug dat ze haar persoonlijke aanpak met humor als prettig ervaren.

Big registratie: 19922223725GZ

Lianne Bakker is sinds 2018 werkzaam als orthopedagoog in opleiding tot cognitief gedagstherapeut bij EPP kind en jeugd. Voorheen werkte zij binnen de (gesloten) jeugdzorg, een poliklinisch kinder- en jeugdpsychiatrische instelling en binnen de ambulante- en klinische verslavingszorg voor jongvolwassenen. Binnen EPP kind en jeugd voert ze psychodiagnostisch onderzoek uit en geeft ze individuele behandeling en ouderbegeleiding. Lianne vindt het belangrijk dat het kind, de jongere en ouders ervaren dat ze serieus worden genomen en daarbij gezien en gehoord. Het is haar kracht om op een enthousiaste, open manier het contact aan te gaan en een betrokken en veilige werkrelatie op te bouwen. Hiervan uit stimuleert en ondersteunt ze het kind/de jongere om zich te ontplooien binnen de eigen context. Het samenwerken met ouders, kinderen, school en derden is hierin essentieel.

In 2010 heeft Josephine haar master Kind- en jeugdpsychologie afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij heeft in de jaren daarna voor verschillende instellingen en psychologenpraktijken gewerkt. Eind 2018 heeft zij de opleiding tot psychotherapeut BIG afgerond aan de RinoZuid te Eindhoven. Sinds april 2019 is zij werkzaam bij de EPP op de afdeling kind en jeugd.
Bij haar behandelingen combineert Josephine verschillende behandelmethodes, zoals schematherapie, emotion focused therapie (EFT), speltherapie, EMDR en cognitieve gedragstherapie met kinderen individueel en binnen de ouderbegeleiding. De focus ligt daarbij niet alleen op het rationele en cognitieve, maar juist ook op emoties en beleving. Begin 2020 is Josephine gestart met verdere specialisatie op het gebied van gezinstherapie.

Big registratie: 99925345416

Cindy heeft na 24 jaar te hebben gewerkt bij GGZ Centraal (voorheen Veldwijk, Meerkanten) de overstap gemaakt naar de EPP daar is zij nu vanaf 1 mei 2019 werkzaam als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Na jaren als ziekenverzorgende te hebben gewerkt heeft Cindy in 2004 de verpleegkundige opleiding gedaan en in 2013 de SPV opleiding. Zij heeft ervaring met ouderen, volwassenen en de laatste jaren is zij werkzaam geweest bij kinder- en jeugd psychiatrie, binnen de kliniek en polikliniek van GGZ Centraal Fornhese.

Zij probeert dezelfde taal te spreken als de jongere en laagdrempelig in het contact te zijn daar bereik je volgens haar meer mee.

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) bij de EPP houd zij zich bezig met de crisisgevoelige complexe problematiek. Haar werkzaamheden zijn individuele gesprekken, ouderbegeleiding en daarnaast komt zij ook bij de gezinnen thuis en gaat zij naar scholen toe. Zij heeft de opleiding cognitief gedragswerker afgerond.

Die variëteit en om samen met de jongere en zijn/haar netwerk de vraag achter de vraag boven tafel te krijgen, maakt het voor haar boeiend.

Big registratie: 89067009330 sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Suzanne Savenije is werkzaam als orthopedagoog en in opleiding tot GZ- psycholoog. Zij is gecertificeerd aspirant cognitief gedragstherapeut kind en jeugd en zij heeft de basisopleiding EMDR kind en jeugd voltooid. Suzanne voert zowel behandelingen en diagnostiek uit bij kinderen, jongeren en jong volwassenen en zij geeft ouderbegeleiding. Voorheen heeft Suzanne ruim 20 jaar op verschillende werkplekken gewerkt, in de kind en jeugdpsychiatrie en in de jeugdhulpverlening. Zij heeft specifieke kennis en werkervaring op gebied van autisme, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling, hechting en trauma. Daarnaast heeft zij veel samengewerkt met ouders en gezinnen. Suzanne vindt het belangrijk om vanuit gelijkwaardigheid samen met een kind, jongere en zijn of haar ouders aan te sluiten bij de hulpvraag.

Ellen werkt als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog binnen het Basis-GGZ team. Zij werkt sinds 2017 bij de Ermelosche Psychologenpraktijk waar zij startte binnen de diagnostiek. Nog steeds is zij naast de behandelingen met veel plezier werkzaam binnen het diagnostiek team. Haar hart ligt met name bij het samen puzzelen met cliënten met als grootste doel dat iemand zichzelf beter begrijpt, hierdoor meer rust ervaart en weer vertrouwen kan krijgen in zichzelf. Binnen de behandelingen probeert zij samen stil te staan bij emoties en patronen in gedrag te herkennen. Soms kijkt ze met de cliënt terug naar wat uit het verleden heeft bijgedragen aan wie je nu bent, maar de focus ligt veelal op hoe je er in het hier en nu mee om kunt gaan. Binnen de behandeling werkt zij voornamelijk cliënt gericht waarbij zij als basis de cognitieve gedragstherapie gebruikt met indien nodig EMDR, ACT of lichaamsgerichte oefeningen.

Linda werkt sinds juli 2019 als psycholoog in het Basis GGZ team van de EPP.

Voor haar aanstelling bij de EPP heeft zij als psycholoog/behandelcoördinator gewerkt binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) te Zwolle.

De overstap van Justitie naar het werken binnen de Generalistische Basis GGZ is groot.

Het is een stap die ze heel bewust heeft genomen vanuit de overtuiging dat deze setting beter bij haar eigen kwaliteiten en wensen aansluit, en dat blijkt in de praktijk ook te kloppen.

Het huidige werk vindt zij een mooie uitdaging die haar veel energie geeft.

Het mooiste vindt ze om samen met iemand die vastloopt op één of enkele gebieden te onderzoeken hoe dat komt.

Door samen op een afstandje naar het geheel te kijken komen mensen vaak tot hun eigen inzichten over hoe dingen in elkaar steken, en dus ook wat de oplossing is!

Soms kunnen we samen werken aan die oplossing, soms is een doorverwijzing naar een ander zorgtype passender.

Zolang de cliënt zich begrepen voelt en de zorg krijgt die het beste bij hem/haar past is haar doel bereikt.

Sinds maart 2018 is Hannah met veel plezier werkzaam bij de Ermelosche Psychologenpraktijk, als psycholoog i.o. tot GZ psycholoog, met name binnen het team basis GGZ. Ze is zowel betrokken bij het behandelteam als het diagnostiekteam. In de behandelingen werkt ze met CGT technieken, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Ze gaat zich daarnaast verder verdiepen in schematherapie. In 2011 is ze afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht, richting klinische psychologie. Haar stage heeft ze grotendeels gevolgd bij Altrecht Rintveld, eetstoornissen. Ze is na haar afstuderen eerst enkele jaren werkzaam geweest met de doelgroep jongeren en heb een tijdje gewerkt binnen de volwassen GGZ bij een kleinschalige praktijk, waar ze diagnostiek en behandeling heeft gedaan bij o.a. angst -en stemmingsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen. Ze vindt het belangrijk om voor de cliënt gerichte en persoonlijke behandelrelatie te creëren en daarbij goed aan te sluiten bij de hulpvraag van de cliënt.

Daniël van Poppelen is sinds juli 2018 werkzaam bij EPP bij het team basis GGZ als psycholoog in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Hij is in 2016 afgestudeerd aan de Universiteit Twente, in de richting Positieve Psychologie en Technologie. Hierna heeft hij anderhalf jaar als psycholoog gewerkt bij een kleine praktijk in Arnhem. Hier werkte hij zowel in de basis als specialistische GGZ. In behandelingen werkt hij vaak met CGT, EMDR en aspecten uit de positieve psychologie.
Daniël haalt er veel voldoening om samen met de cliënt uit te zoeken wat er speelt en hoe een nieuwe weg kan worden ingeslagen. Hierbij vindt hij het belangrijk om met de cliënt als gelijkwaardig partner in de therapie aandacht te hebben voor zowel klachten als welbevinden. Mentale gezondheid betekent voor hem meer dan puur de afwezigheid van klachten, maar gaat ook over datgene wat waardevol voor iemand is en kleur geeft aan zijn/haar leven.

Sinds 2011 is Gepke werkzaam bij de Ermelosche psychologenpraktijk, waarbij ze samen met mijn collega verantwoordelijk is voor het doen van telefonische pre-intakes voor de specialistische GGz. Daarnaast neemt ze door behandelaren aangevraagde onderzoeken af, zoals intelligentie-, persoonlijkheids- en neuropsychologisch onderzoek. Na verslaglegging, van de uitvoering en de resultaten, gaan de gegevens naar de psycholoog die het onderzoek interpreteert.

Gepke haar passie hierbij is, om een cliënt zo op haar/zijn gemak te stellen dat deze in staat is om zo goed mogelijk te presteren, waardoor het meest eerlijke resultaat kan worden behaald.

Voordat ze bij EPP werkte heb ik als psychodiagnostisch medewerker 10 jaar bij de afdeling Psychologische Onderzoek van Meerkanten GGz (-Centraal) gewerkt o.a. als coördinator, meegewerkt als onderzoeksassistent naar de behandeling van angststoornissen bij het UMCG en onderzoeken uitgevoerd voor de geheugenpoli van het Jansdal en voor de stichting Philadelphia.

Esther Borst – Secretaresse / Backoffice medewerkster. Werkt sinds januari 2016 bij de praktijk. Eerder werkzaam geweest in de reiswereld en het bankwezen en voordat ze bij EPP kwam 10 jaar als administratief medewerkster bij dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ze zorgt voor de financiële administratie naar de gemeente van EPP kind en jeugd, houdt zich bezig met de AVG (privacywetgeving), maakt maandelijks productie overzichten, BHV en zo zijn er nog verschillende secretaresse- en backoffice werkzaamheden op te noemen.

Teunie van Zelderen is sinds augustus 2016 werkzaam bij de praktijk. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de financiële administratie van zowel EPP als EPP Kind & Jeugd. Hiervoor is ze 11 jaar werkzaam geweest bij een P&O bedrijf waar ze eveneens de verantwoording had voor de financiële administratie.

Jeanette van den Berg – Secretaresse
Sinds april 2013 werkzaam als secretaresse bij de EPP en EPP Kind & Jeugd. Voorheen 12 jaar werkzaam geweest als secretaresse en gastvrouw bij een vakantiecentrum voor mensen met een visuele handicap en groepen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Daarna 7 jaar als secretaresse bij een P&O adviesbureau. In haar werk vindt zij het belangrijk dat administratief alles op orde is en helpt ze graag haar collega’s en clienten daar waar nodig.

Pietie Grosman
Pietie is sinds 1 november 2011 met heel veel plezier werkzaam bij de praktijk . Zij doet alle voorkomende werkzaamheden op het secretariaat en heeft een coordinerende rol als spin in het web. Ze heeft veel ervaring op het administratieve gebied. Ze doet naast de planning, agendabeheer, notuleren en de telefoon ook de declaraties binnen de praktijk. Wanneer u vragen hebt over een rekening kunt u bij Pietie terecht. Haar gedrevenheid ligt vooral in het sociale aspect.