Nieuwe autonomie groep start 9 januari 2020

epp

Voor wie

De autonomiegroep is bedoeld voor mensen die moeite hebben hun eigen wensen en grenzen aan te geven. Door voortdurend gericht te zijn op wat de omgeving verwacht, kunt u in conflict komen met uzelf en uw onafhankelijkheid verliezen.

Opzet van de training

In deze groep leert u uw eigen behoeften, patronen en valkuilen ontdekken. U leert beter een balans te vinden tussen uw eigen wensen en de verwachtingen van uw omgeving. U ervaart welke mogelijkheden er zijn om zelf verandering in een situatie aan te brengen en te vertrouwen op uw eigen oordeel.

Het streven is om meer inzicht te ontwikkelen in uzelf en te oefenen in de groep en daarnaast natuurlijk in de praktijk. Soms wordt aandacht gegeven aan verbanden tussen het verleden en het heden, maar het huidige functioneren staat nadrukkelijk centraal.

Vooraf aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan gedurende de bijeenkomsten gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste kenmerk van een behandeling in groepsverband is dat u herkenning vindt in de andere deelnemers, waardoor u waardevolle en soms verrassende dingen over uzelf kunt leren. U ontdekt niet de enige te zijn met uw probleem en u gaat uw eigen gevoelens en reacties beter begrijpen. Daarnaast helpen de deelnemers elkaar bij het verwezenlijken van hun doelen. Er wordt veel met rollenspelen gewerkt.

• Voor wie: De groep is bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar.
• Door wie: Renske Kuipers

• Aantal deelnemers: Maximaal 7

• Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks plaats

(niet tijdens schoolvakanties)

• Hoe vaak: 15 bijeenkomsten van 1,5 uur.
• Tijdstip: Donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00. Start: 9 januari 2020