Start Schemagroep jongvolwassenen (17-25 jaar) 7 januari 2020

epp

Alle jongvolwassenen krijgen te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingstaken. Bijvoorbeeld gaan studeren, een beroep kiezen, loskomen van ouders/thuis, zelfstandig worden en/of het aangaan van intieme relaties. Dit gaat met vallen en opstaan en wordt ook mede bepaald door wat je al mee hebt gemaakt in je leven. Deze ervaringen bepalen hoe je naar jezelf, de wereld en anderen kijkt en hoe je hiermee omgaat. Dit noemen we ‘schema’s’. Iedereen heeft schema’s, maar de mate waarin iemand last heeft van zijn schema’s verschilt van persoon tot persoon.

Het doel van schemagerichte therapie is mensen te helpen zich meer bewust te worden van de schema’s en schemamodi waar ze last van hebben en te leren om hier op een meer helpende en gezonde manier mee om te gaan. Voorafgaand aan de start van de groep worden persoonlijke doelen opgesteld, waaraan je tijdens de schemagroep gaat werken. Naast uitleg over schema’s en schemamodi wordt er actief geoefend in de groep en ga je hier thuis mee verder aan de hand van huiswerkopdrachten.

Het belangrijkste kenmerk van behandeling in groepsverband is dat groepsleden elkaar kunnen helpen in hun veranderingsproces. Daarnaast krijgen mensen steun van de groep en meer begrip voor hun eigen gevoelens en hun reacties daarop. Vervolgens zal dit verder stimuleren en motiveren tot verandering. Dus begrip van de groep leidt vaak tot begrip bij mensen zelf, wat resulteert in meer zelfacceptatie. En zelfacceptatie geeft mensen het vertrouwen om te veranderen en te experimenteren met nieuw gedrag.

  • Voor wie: De groep is bedoeld voor jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar.
  • Door wie: Trijnie Beens, GZ-psycholoog / Psychotherapeut en Suzanne Okken, GZ-psycholoog / Psychotherapeut
  • Aantal deelnemers: Maximaal 9
  • Wanneer: De bijeenkomsten vinden wekelijks op dinsdag plaats (niet in schoolvakanties).
  • Groepsduur: een jaar
  • Aanvangsdatum: Dinsdag 7 januari 2020 (bij voldoende aanmeldingen)
  • Tijdstip: 16:30 uur tot 18:00 uur