Samenwerking in de keten

De zorgkosten in de GGZ zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De politiek wil dat zorgverzekeraars deze toename intomen door de verwijzingen beter te stroomlijnen, beginnend in de huisartsenpraktijk. Huisartsen worden steeds meer geacht zelf te doen, met hulp van de POH-GGZ. Maar hoewel steeds meer huisartsen steeds meer uren POH-GGZ inhuren of inkopen is de toename van het aantal patienten met GGZproblematiek nog veel groter. Huisartsen hebben hierover de noodklok geluid.

Er wordt ook steeds meer gestuurd op het gebruik van e-health. E-health kan worden ingezet voor preventie als screenend instrument maar ook voor hulp bij behandelingen, in de huisartsenpraktijk of in een GGZ praktijk of –instelling. Handige links zijn: www.zelfhulpwijzer.nl, www.mentaalvitaal.nl, www.psychischegezondheid.nl

EPP wil deze ontwikkeling ondersteunen omdat er nog steeds teveel mensen zonder hulp thuis zitten. Al dan niet door schaamte of door financiele overwegingen schromen mensen om hulp te zoeken. Maar ook door de lange wachtlijsten in de GGZ krijgen veel mensen geen hulp en kunnen klachten en problemen verergeren.

Medicamus, de cooperatie voor huisartsen op de Noord-West Veluwe, stimuleert haar huisartsen om met POH-GGZers te werken. EPP merkt dat overleg met haar verwijzers over clienten sindsdien steeds beter verloopt. Huisartsenpraktijken zonder POH-GGZ doen meer zelf en hebben zo veel verschillende aandachtsgebieden dat er nauwelijks ruimte is voor telefonisch overleg. POH-GGZers zijn juist zeer gebrand op overleg omdat zij heel gericht alleen de GGZ bedienen aan de voordeur. De meeste verwijzers van EPP zijn aangesloten bij Medicamus. Bijna alle huisartsen van Medicamus werken inmiddels met een POH-GGZ.

EPP onderhoudt het liefst met zoveel mogelijk POHers contact, om de verwijzingen te monitoren en te stroomlijnen. Deze contacten gaan over casuistiek, maar ook over beleid omtrent ketenzorg. Regelmatig is er telefonisch contact over verwijzingen en consultatie. Na iedere intake bij EPP wordt een intakeverslag met behandeladvies opgestuurd, meestal via de zorgmail, naar de huisarts en/of POH-GGZ. Waar nodig is er tussentijds overleg over clienten. Dat kan gaan over het bijstellen van het behandelplan maar ook over medicatie-advies.

Onze psychologen en psychiater, zijn altijd telefonisch bereikbaar voor telefonisch overleg, wanneer verwijzers zich zorgen maken over een client die bij ons in behandeling is. Na afloop van de behandeling stuurt EPP een afsluitbrief (mits clienten toestemming geven), al dan niet met advies voor het vervolg. Naast verwijzingen voor ambulante behandelingen krijgt EPP steeds meer verwijzingen gericht op psychologisch onderzoek, met een vraag voor indicatiestelling. Deze vragen zijn van zeer uiteenlopende aard, zie aanmeldredenen.

Indicaties voor ambulante GGZbehandelingen zullen we zoveel mogelijk zelf doen. Voor andere indicaties zoeken wij andere passende zorgaanbieders. Overleg met de huisartsen van medicamus gaat niet alleen over patienten maar ook over beleidszaken en politieke ontwikkelingen.