Nieuwe collega's gezocht!

Nieuwe collega's gezocht!

Wij zijn erg blij dat veel cliënten tevreden zijn over de behandeling bij ons. Nadeel is wel dat hierdoor flinke wachtlijsten (kunnen) ontstaan... Wij zijn daarom op zoek naar meerdere collega's. Zorgprofessionals met een BIG-registratie zijn ook van harte uitgenodigd om een open sollicitatie te sturen.

Manager zorgorganisatie (24-32 uur)

Wij zoeken een ondernemende en “out of the box” denkende manager, met hart voor de ggz en goede communicatieve vaardigheden en een groot analytisch denkvermogen. Met oog voor interne processen maar ook voor maatschappelijke ontwikkelingen. Iemand die daarnaast ook op zijn intuitie durft te varen. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn welkom en worden gewaardeerd.

Plaats in de organisatie

De manager zorgorganisatie resorteert onder de bestuurder en maakt deel uit van het MT. Geeft leiding aan de medewerkers van het secretariaat, zowel de frontoffice als de backoffice.

Kern van de functie

 • Is verantwoordelijk voor de organisatorische zaken van de zorginstelling. Dit houdt in, het mede bepalen en het uitvoeren en waar nodig optimaliseren van bedrijfsprocessen binnen de kaders van het organisatiebeleid.
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteitszorg, alsmede het voldoen aan de vastgelegde wet- en regelgeving en diverse kwaliteitscriteria. Is verantwoordelijk voor het laagdrempelig ontsluiten van informatie aan behandelaars omtrent het primaire proces (richtlijnen, kwaliteitscriteria, DBC-regels, contractafspraken, e.d.).
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille personeelszaken. Dit houdt in, het mede bepalen en het uitvoeren en waar nodig optimaliseren van het personeelsbeleid in het algemeen en het personeelshandboek in het bijzonder.
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille automatisering. Dit houdt in, het beheer van digitale processen binnen de zorginstelling, van het leveren van bedrijfsinformatie tot aan het veilig en toegankelijk houden van het EPD voor cliënten en het uitwisselen van informatie met ketenpartners.
 • Is verantwoordelijk voor het interne communicatiebeleid zodat medewerkers tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden over (mogelijke) ontwikkelingen. Draagt zorg voor de algemene relevante informatie aan cliënten.
 • Ondersteunt de bestuurder in haar taken, waaronder het tijdig leveren van stukken voor het MT en de RvT. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bestuurder aangaande actuele ontwikkelingen, strategische vraagstukken en toekomstige kansen.
 • Ondersteunt de bestuurder in de beoordeling van de financiële maandrapportages.

Wij zoeken iemand met minimaal HBO+ opleidings- en/ of denkniveau. Je houdt van mensenwerk en regelen, vindt cijfers interessant en hebt lef

Wij bieden een interessante en boeiende werkplek die voortdurend in beweging is. Daarnaast is voor ons de cao GGZ leidend, de arbeidsvoorwaarden zijn daarmee goed en gewaarborgd.

Sollicitatieprocedure

Stuur je motivatiebrief en cv voor maandag 16 maart 2020 naar: hrm@ermeloschepsychologenpraktijk.nl

Heb je vragen rondom de functie of de procedure, dan kun je bellen naar ons algemeen nummer 0341 - 56 49 10.

GZ-psycholoog voor volwassenen specialistisch team

EPP is een ambitieuze én gezellige praktijk met ongeveer 35 medewerkers. Er werken meerdere disciplines In 3 verschillende teams. De teams zijn klein en hecht met veel ruimte voor eigen invulling en werkverdeling. We zijn een erkende opleidingsinstelling voor de opleiding tot gz-psycholoog en de psychotherapieopleiding.

Werken bij de Ermelosche psychologenpraktijk betekent:

 • Je functioneert als regiebehandelaar en werkt binnen het specialistisch team.
 • Je werkt met individuele cliënten en met groepsbehandelingen.
 • Je werkt in een lerende omgeving waar veel waarde wordt gehecht aan scholing en deskundigheidsbevordering.
 • Er is veel ruimte voor overleg met je naaste collega’s.

Jouw profiel

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog.
 • Je hebt kennis en ervaring binnen het werkveld.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je bent een stressbestendig, flexibel, creatief en daadkrachtig persoon die in staat is tot zelfreflectie.
 • Een actieve en op ontwikkeling en vernieuwing gerichte instelling wordt op prijs gesteld.

Wat kun je verwachten?

Een dynamische en uitdagende werkplek met veel ruimte voor ontwikkeling. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ (indeling in FWG 65, afhankelijk van opleiding en ervaring).

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze praktijk onder telefoonnummer 0341-564910.

Sollicitatiebrieven kun je mailen naar hrm@ermeloschepsychologenpraktijk.nl

GZ-psycholoog kind en jeugd

EPP Kind en Jeugd is een groepspraktijk voor psychologische hulpverlening van kinderen en jongvolwassenen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. EPP kind en Jeugd behandelt zoveel mogelijk in de context van het (gezins-) systeem en de directe omgeving van het dagelijks functioneren van kinderen. Psychodiagnostiek neemt binnen onze praktijk een belangrijke rol in.

Jouw werkzaamheden

Je functioneert als regiebehandelaar en werkt binnen het team EPP kind en jeugd met psychotherapeuten, gz- psychologen, psychologen, orthopedagogen en psychologisch medewerkers. We zijn een erkend opleidingsinstelling voor de opleiding tot gz-psycholoog en de psychotherapieopleiding. Kennisdeling en het geven van werkbegeleiding en/of praktijkopleiding behoort tot je werkzaamheden. Wij werken samen met ketenpartners zoals GGz centraal Fornhese, Pactum, Intraverte en het onderwijs.

De GZ-psycholoog heeft als kerntaken diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Concreet zijn de werkzaamheden als volgt:

 • je neemt deel aan het intakeproces
 • je verricht of laat specialistisch psychodiagnostisch onderzoek verrichten en superviseert dit
 • je voert adviesgesprekken met ouders, en externe professionals
 • je voert psychologische behandelingen/trainingen uit bij ouders en/of kinderen
 • je verricht administratieve taken zoals het zorgvuldig opstellen van behandelplannen, verzorgen van eindbrieven en cliëntregistratie
 • je geeft werk- en praktijkbegeleiding en/of supervisie en levert een bijdrage aan interne deskundigheidsbevordering

Jouw profiel

 • je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog
 • je hebt kennis en ervaring binnen het werkveld en bij voorkeur ook binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je bent een stressbestendig, flexibel, creatief en daadkrachtig persoon die in staat is tot zelfreflectie
 • een actieve en op ontwikkeling en vernieuwing gerichte instelling wordt op prijs gesteld

Wat kun je verwachten?

Een dynamische en uitdagende werkplek met veel ruimte voor ontwikkeling. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ (indeling in FWG 65, afhankelijk van opleiding en ervaring).

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mw. F. Lunter, hoofd diagnositiek EPP kind en jeugd, te bereiken onder telefoonnummer 0341-564910

Solliciatiebrieven kun je mailen naar hrm@ermeloschepsychologenpraktijk.nl