Verwijsprocedure EPP


U kunt uw cliënten aanmelden bij EPP als er sprake is van psychische klachten die niet binnen de huisartsenpraktijk behandeld kunnen worden, maar wel ambulant. Wanneer u wilt overleggen over een eventuele verwijzing kunt u ons telefonisch bereiken op: 0341-564910
Hier vindt u de verwijsbrief die u kunt gebruiken om een client aan te melden. De aanmeldredenen vindt u hier en hier.

Na iedere intake bij EPP wordt een intakeverslag met behandeladvies opgestuurd, meestal via de zorgmail, naar de huisarts en/of POH-GGZ. Waar nodig is er tussentijds overleg over cliënten. Dat kan gaan over het bijstellen van het behandelplan maar ook over medicatie-advies.
Onze psychologen en psychiater, zijn altijd telefonisch bereikbaar voor telefonisch overleg, wanneer verwijzers zich zorgen maken over een cliënt die bij ons in behandeling is.

Na afloop van de behandeling stuurt EPP een afsluitbrief (mits cliënten toestemming geven), al dan niet met advies voor het vervolg.
Naast verwijzingen voor ambulante behandelingen krijgt EPP steeds meer verwijzingen gericht op psychologisch onderzoek, met een vraag voor indicatiestelling. Deze vragen zijn van zeer uiteenlopende aard.

Indicaties voor ambulante GGZbehandelingen zullen we zoveel mogelijk zelf doen. Voor andere indicaties zoeken wij andere passende zorgaanbieders. De meeste verwijzers maken gebruik van het zogenaamde beslissingsondersteunende instrument van Telepsy, namelijk de Quickscreen. Wanneer u dit nog niet gebruikt kunt u in deze link bekijken of dit ook iets voor uw praktijk is.

Handige links voor binnen de huisartsenpraktijk, gericht op screening, zelftests en zelfhulp:
zelfhulpwijzer.nl
mentaalvitaal.nlpsychischegezondheid.nl