De Ermelosche psychologen praktijk

De Ermelosche Psychologen Praktijk is een groepspraktijk voor ambulante psychologische hulp- en onderzoek. De klachten waar mensen zich mee melden zijn van uiteenlopende aard. Soms is er een duidelijke aanleiding en soms ook niet. U kunt zich melden op eigen initiatief of na een verwijzing van uw huisarts.

 


werkwijze

De zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt in 2 verschillende teams geleverd. 1 voor de BasisGGZ en 1 voor de Specialistische GGZ.

Het Basis Team werkt klachtgericht, doelgericht en kortdurend. Meestal is dit genoeg, waar nodig wordt intern doorverwezen naar het Specialistische Team.

Het Specialistische Team werkt intensiever en heeft meer tijd. Dit betekent niet dat de behandelingen altijd lang duren in de SGGZ, maar als het moet kan het wel. 

U kunt zich op eigen initiatief melden bij onze praktijk, of na een verwijzing van uw huisarts. Voor een vergoeding bij de verzekering heeft u een verwijsbrief nodig. Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding maken wij een eerste afspraak voor een intake-gesprek. Gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Tijdens de intakefase onderzoeken wij uw klachten. Daarna volgt de behandeling, meestal cognitieve gedragstherapie. Hierbij leert u zicht te krijgen op de rol van emoties in uw klachten. U leert vervolgens anders met uw klachten om te gaan, zodat u er minder last van heeft. Indien mogelijk en gewenst zullen naasten wordne betrokken in de behandeling.

Wij vragen een actieve inzet van u, ook tussen de sessies door. Op deze manier kunt u optimaal profiteren van de behandeling. Afhankelijk van de aard van uw problematiek wordt, in overleg met u, bepaald welk type behandeling het beste bij u past. Wij doen individuele behandelingen, relatie behandelingen en groepsbehandelingen. De meeste behandelingen worden ondersteund met e-healthmodules van Therapieland. (therapieland.nl) Dit biedt u de mogelijkheid om ook tussen de sessies door aktief aan uw klachten te werken en uw behandeling te optimaliseren. Tijdens de sessies worden uw aktiviteiten op therapieland besproken. Ook kunt u met uw behandelaar tussentijds mailen via de module die u volgt van therapieland. 

In enkele gevallen zal blijken dat u andere specialistische hulp nodig heeft, dan wij u kunnen bieden. In dat geval zullen wij uw huisarts adviseren over doorverwijzing naar het juiste adres. Wij hebben een breed hulpverlenersnetwerk in de regio.

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te optimaliseren wordt de clienttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de clienten en kunnen bijstellen waar nodig.

Gemiddeld cijfer van het afgelopen jaar: 8,5

 

Privacy statement

Klachtenprocedure

 


kosten en vergoeding

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw huisarts voor de Basis GGZ, krijgt u een behandeling binnen het Basis Team. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, soms iets meer, tot maximaal 10 gesprekken. 

Met een verwijzing van uw huisarts  wordt een behandeling bij EPP volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis. Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars. 

Met een verwijzing voor de SGGZ krijgt u een behandeling binnen het Specialistische Team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve door CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. 

Alle andere koepelverzekeraars hebben een contract met EPP afgesloten. 

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door  zorgverzekeraars. Het praktijktarief is 110 euro per consult en 180 euro voor een dubbelconsult.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet. 

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar, slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed. Wilt u zeker weten dat uw verzekeraar een contract heeft met EPP, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 


redenen

 • overspannen gevoel
 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • traumagerelateerde klachten
 • dwanggedachten of -handelingen
 • rouw
 • eetproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • burn-out
 • werkgerelateerde klachten
 • problemen in de omgang met anderen
 • relatieproblemen
 • levensfaseproblematiek
 • vermoedens van autisme of adhd
 • aanvraag van een intelligentie-onderzoek
 • Exculsiecriteria: ernstige verslaving, psychotische stoornissen, suicidaliteit


medewerkers

Renske Kuipers
bestuurder en oprichter,
GZ-psycholoog
Eef van de Vuurst
Klinisch psycholoog
Teamleider specialistisch team
Merijn van Heumen
GZ-psycholoog
Teamleider Basisteam
Alex Boonen
Manager Zorgorganisatie
Klachtenfunctionaris
Yolanda te Riele
Psychiater
Popke Harder
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Marije Blonk
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Suzanne Okken
GZ-psycholoog Psychotherapeut
Rachaelle Hilhorst
GZ-psycholoog, in opleiding tot psychotherapeut
Hilde Diteweg
GZ-psycholoog, Psychotherapeut
Jeroen Hondema
psychiater
Bente Akkerman
GZ-psycholoog
Nelleke Pieters
GZ-psycholoog
Betty Bruining
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Wilma Kraan
GZ-psycholoog
Marijke Vonk
psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
Trijnie Beens
GZ psycholoog Psychotherapeut
Praktijkopleider
Ellen van Norden
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Linda Smit
GZ-Psycholoog
Hannah van Grendel
Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
Daniël van Poppelen
Psycholoog, in opleiding tot gedragstherapeut
Evelien Koetsier
Psycholoog
Gerdien Blok
Psycholoog
Saskia van der Voort
psycholoog
Tim Luijk
psycholoog
Gepke Danhof
Psychologisch assistent
Pietie Grosman
secretaresse
Jeanette van den Berg
Secretaresse
Ingrid van Oostrom
Secretaresse
Esther Borst
Secretaresse
Backoffice medewerker
Teunie van Zelderen
Administratief
Financieel medewerker
Valentino Psarras
stagiaire psychologie
Lisa Klabbers
stagiaire psychologie
Aty de Ruiter
Voorzitter Raad van Toezicht
Lees meer over onze medewerkers