De Ermelosche psychologen praktijk

De Ermelosche Psychologen Praktijk is een groepspraktijk voor ambulante psychologische hulp- en onderzoek. De klachten waar mensen zich mee melden zijn van uiteenlopende aard. Soms is er een duidelijke aanleiding en soms ook niet. U kunt zich melden op eigen initiatief of na een verwijzing van uw huisarts.

 


werkwijze

De zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt in twee verschillende teams geleverd. Eén voor de BasisGGZ en één voor de Specialistische GGZ.

Het Basis Team werkt klachtgericht, doelgericht en kortdurend (maximaal 10 sessies). Meestal is dit genoeg, waar nodig wordt intern doorverwezen naar het Specialistische Team. Het Specialistische Team werkt intensiever en heeft meer tijd. Dit betekent niet dat de behandelingen altijd lang duren in de SGGZ, maar als het moet kan het wel. 

Om uw doelen te bereiken maken wij gebruik van verschillende interventies en methoden. Te denken valt aan interventies uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapy (ACT) en EMDR. Wij werken aan bewustwording van emoties, gedachten en overtuigingen. Daarnaast helpen we bij de verwerking van traumatische ervaringen. U zult dan ook anders (gezonder) met situaties om gaan. E-Health (Therapieland) met online modules maakt vaak onderdeel uit van de behandeling, net als huiswerkopdrachten. Hier kunt u tussen de sessies door mee aan de slag, waarmee we ook een actieve bijdrage van u vragen. Wanneer het meerwaarde heeft voor de behandeling worden, in overleg, belangrijke anderen (partner, ouders, broer/ zus etc) uitgenodigd mee te komen.  

In enkele gevallen zal blijken dat u andere specialistische hulp nodig heeft, dan wij u kunnen bieden. In dat geval zullen wij uw huisarts adviseren over doorverwijzing naar het juiste adres. Wij hebben een breed hulpverlenersnetwerk in de regio.

BasisGGZ

Tijdens de intake binnen de BasisGGZ maken we gebruik van het ‘KOP-model’ (K = O x P) met als doel een overzicht te creëren van welke klachten (K) u last heeft, wat de omstandigheden (O) zijn die daar in meespelen en hoe u geneigd bent met deze klachten om te gaan, uw persoonlijke stijl (P).

Er wordt altijd met u overlegd, welke type behandeling het beste bij u past. Naast individuele behandelingen kunnen u ook deelnemen aan een groepsbehandeling

Afronden behandeling

Binnen een kortdurende behandeling is het niet te verwachten u helemaal naar het eindstation te kunnen begeleiden, maar dat u de tools en handvatten heeft daar op eigen kracht te kunnen komen. Hiermee willen we uw zelfregie vergroten.

Tijdens het laatste gesprek zal u ook worden gevraagd een terugvalpreventieplan te maken. Na afronden zal uw behandelaar een korte ontslagbrief sturen aan uw verwijzer (meestal uw huisarts).

Om het behandeleffect te meten wordt de clienttevredenheid over het behandeleffect gemeten. Dit houdt ons scherp, zodat we onze behandelingen afstemmen met de clienten en kunnen bijstellen waar nodig.

CQI (clienttevredenheid) schaalscores over 2020:

 • Bejegening   4,7 (max. score is 5,0)
 • Samen beslissen   4,1 (max. score is 5,0)
 • Uitvoering behandeling   4,2 (max.score is 5,0)
 • Rapportcijfer   8,1 (max. score is 10,0)

 

Specialistische GGZ

In de Specialistische GGZ komt vooraf aan de behandeling een uitgebreide intakefase aan bod. Hierin wordt stilgestaan bij uw klachten, eerdere behandeling, uw voorgeschiedenis, uw huidige werk, woon- en sociale situatie en uw doelen voor behandeling. Aan de hand daarvan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.   

Behandelingen worden zo veel als mogelijk op maat gemaakt. Een goede indicatiestelling vinden wij belangrijk. We kijken hierbij goed waar de behandeling op gericht moet zijn. Dit kan gericht zijn op de ontwikkeling van inzicht en verwerking van moeilijke ervaringen uit het verleden. De behandeling kan ook gericht zijn op het leren van nieuw gedrag, en /of het verkrijgen van nieuwe gedachten door actieve interventies. Behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep zijn, partners of belangrijke anderen worden waar nodig bij een behandeling betrokken. Naast gesprekstherapie bieden wij ook lichaamsgerichte therapie in de vorm van PMT oftewel, psychomotore therapie.

Afronden behandeling

Een behandeling afronden betekent niet altijd dat u volledig klachtvrij bent. Maar wel dat u zich voldoende in staat voelt om met vertrouwen problemen die er nog zijn aan te kunnen pakken. Ook zal uw behandelaar de ontslagbrief met u bespreken, met uw goedkeuring wordt deze verzonden naar uw verwijzer (meestal uw huisarts).

Klachtenprocedure

Heeft u klachten, kijk naar onze klachtenprocedure


kosten en vergoeding

Wanneer u een verwijzing krijgt van uw huisarts voor de BasisGGZ, krijgt u een behandeling binnen het Basis Team. Soms zijn een paar gesprekken genoeg, soms iets meer, tot maximaal 10 gesprekken. 

Met een verwijzing van uw huisarts  wordt een behandeling bij EPP volledig vergoed, behalve door de koepelverzekeraar CZ. Naast bovenstaande is een voorwaarde dat er sprake is van een diagnose; een zogenaamde DSM-V stoornis. Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door zorgverzekeraars. 

Met een verwijzing voor de Specialistische GGZ krijgt u een behandeling binnen het Specialistische Team. Ook deze behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, behalve door CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. 

Alle andere koepelverzekeraars hebben een contract met EPP afgesloten. 

Relatieproblematiek of klachten ten gevolge van problemen op het werk worden niet vergoed door  zorgverzekeraars. Het praktijktarief is 110 euro per consult en 180 euro voor een dubbelconsult.

Wanneer u een afspraak wilt annuleren dient u dit 24 uur van te voren te doen. Als een afspraak te laat wordt afgemeld zijn wij genoodzaakt, ongeacht de reden, de helft van het consult bij u zelf in rekening te brengen. Uw verzekeraar vergoedt dit niet. 

Zoals hierboven vermeld, hebben wij helaas geen contract met CZ en de verzekeraars die onder deze koepelverzekeraar vallen. Dit betekent dat mensen verzekerd bij deze zorgverzekeraar, slechts 75% vergoed krijgen, tenzij zij een restitutiepolis hebben. Dan krijgen zij alles vergoed. Wilt u zeker weten dat uw verzekeraar een contract heeft met EPP, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 


redenen  medewerkers

  Renske Kuipers
  bestuurder en GZ-psycholoog
  Eef van de Vuurst
  Klinisch psycholoog
  Teamleider specialistisch team
  Merijn van Heumen
  GZ-psycholoog
  Teamleider Basisteam
  Guido Ruigrok
  Psychiater
  Yolanda te Riele
  Psychiater
  Popke Harder
  GZ-psycholoog Psychotherapeut
  Marije Blonk
  GZ-psycholoog Psychotherapeut
  Suzanne Okken
  GZ-psycholoog Psychotherapeut
  Rachaelle Hilhorst
  GZ-psycholoog, Psychotherapeut
  Hilde Diteweg
  GZ-psycholoog, Psychotherapeut
  Bente Akkerman
  GZ-psycholoog
  Nelleke Pieters
  GZ-psycholoog
  Betty Bruining
  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  Wilma Kraan
  GZ-psycholoog
  Marijke Vonk
  psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
  Karin van Huffelen
  GZ-psycholoog
  Ellen van Norden
  Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
  Linda Smit
  GZ-Psycholoog
  Hannah van Grendel
  Psycholoog, GZ-psycholoog
  Daniël van Poppelen
  Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
  Evelien Koetsier
  Psycholoog
  Gerdien Blok
  Psycholoog, in opleiding tot GZ-psycholoog
  Saskia van der Voort
  psycholoog
  Tim Luijk
  psycholoog, in opleiding tot gedragstherapeut
  Gepke Danhof
  Psychologisch assistent
  Iris Kuivingh
  psychomotore therapeut
  Lees meer over onze medewerkers